Kuidas peaksid põllumajandustootjad käituma silokilega?

Keskkonnaministeerium selgitab oma kodulehel silokile kohta käivaid sätteid seoses pakendiseaduses toodud nõuetega. Põllumajandusministeerium on silokile pakendiks lugemise osas siiski eriarvamusel. Keskkonnaministeeriumi selgitused leid ministeeriumi kodulehelt:

http://www.envir.ee/1128680