Copa-Cogeca: Biokütuste suurem kasutamine aitab vähendada sõltuvust imporditud loomasöödast

Euroopa Liidu põllumeeste ja ühistute katusorganisatsioon COPA-COGECA rõhutas tänases pressiteates, et biokütused mängivad olulist rolli EL välissõltuvuse vähendamisel imporditud fossiilsetest kütustest ja kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamisel. Samuti aitab biokütuste laialdasem kasutamine tekitada uusi töökohti EL maapiirkondades.

Copa-Cogeca peasekretär Pekka Pesonen ütles: “EL taastuvenergia direktiiv, mille eesmärgiks on biokütuste kasutamise edendamine, on kriitilise tähtsusega dokument. Direktiiv viib sisse kohustuslikud keskkonnaalased ja kasvuhoonegaaside emissiooni puudutavad säästlikkuse kriteeriumid, mis on eelduseks biokütuste turulepääsemiseks. Need standardid on olulised, et muuta biokütusteks kasutatava tooraine tootmine jätkusuutlikuks üle maailma. EL põllumeestel nende kriteeriumite täitmisega erilisi probleeme pole.”

„Biokütuste kasutamine aitab eelkõige luua töökohti EL maapiirkondades, kuid EL-s toodetud biokütused aitavad vähendada ka proteiinsöötade importi kolmandatest riikidest ja nii vähendada meie sööda-alast välissõltuvust. See omakorda vähendab survet maakasutusele kolmandates riikides,“ lisas Pesonen.

2003/04. ja 2008/09. aasta vahel on EL suurendanud oma rapsitoodangut 12 miljonilt tonnilt 19 miljoni tonnini, millest on toodetud täiendavad 4 miljonit tonni rapsikooki. EL etanoolitootmine on suurenenud 2004. aasta 0,5 miljardilt liitrilt 3,5 miljardi liitrini 2009. aastal, millega on kõrvaltoodanguna kaasnenud täiendavad 3 miljonit tonni kõrge proteiinisisaldusega loomasööta.

See 7 miljonit tonni kõrvalsaadusena toodetud täiendavat kõrge proteiinisisaldusega loomasööta on asendanud 20% ekvivalent-tonni sojajahu proteiini, millest EL loomakasvatus tugevalt sõltub.

Sojat importides puudub garantii tootmisstandardite osas, samas kui seda asendav proteiinsööt on toodetud jätkusuutlikkuse kriteeriumeid arvestades.

Kõige rohkem kasutatakse biokütustest teraviljast ja suhkrust toodetud bioetanooli ja õlikultuuridest toodetud biodiislit. Nende kütuste laialdasem kasutamine loob põllumeestele täiendavaid sissetulekuallikaid.

 

Eelmine luguEL põllumajandusministrid soovivad promotsioonimeetmete tugevdamist
Järgmine luguKuidas peaksid põllumajandustootjad käituma silokilega?