EL põllumajandusministrid soovivad promotsioonimeetmete tugevdamist

EL põllumajandusministrite nõukogu kiidab 29. juuni kohtumisel heaks järeldused EL põllumajandus- ja toidusektori rahvusvahelise konkurentsivõime kohta. Nõukogu järeldustes rõhutatakse, et nii siseturul kui kolmandates riikides tuleb parandada põllumajandussaaduste promotsioonimeetmeid.

Järeldustes öeldakse, et kõrgete standarditega EL põllumajandusmudel väljendab meie kultuurilist pärandit ja on väärt säilitamist. Arvestades tänast globaalset turgu tähendab samas selline toomismudel väljakutset EL ettevõtete konkurentsivõimele. Üheks võimaluseks oleks EL mudeli tutvustamine, et pöörata see oma võimaluseks nii sise- kui kolmandate riikide turgudel.

Nõukogu järeldustes soovitatakse ühtlasi:

1)  parandada informatsiooni edastamise vahendeid;

2)  parandada olemasolevate promotsioonimeetmete toimimist;

3)  teadvustada ühtsed mängureeglid EL ja kolmandate riikide tootjatele, seejuures tuleb kindlustada, et tarbijate ootused oleks täidetud (kvaliteet, tervis, keskkond ja loomade heaolu);

4)  efektiivse kontrollisüsteemi rakendamist liikmesriikides, rõhutatakse, et väga oluline on tagada efektiivne tervise ja taimetervise nõuete täitmise kontroll EL välispiiril ja vajadusel ka sihtmaades;

5)  teadvustada tugevamini EL tootmismudelit rahvusvahelistel läbirääkimistel ja rahvusvaheliste reeglite kehtestamisel (rõhutatakse ka kvaliteedikavade olulisust);

6)  siseturul tuleks tagada tarbijatele piisavalt informatsiooni teadliku otsuse tegemiseks (sh märgistamise küsimused);

7)  vähendada tuleb põhjendamatuid halduskulusid ettevõtetele;

8)  parandada tuleb tarneahela toimimist;

9)  tugevdada tuleb teadus- ja arendustegevust, et parandada EL tootjate konkurentsivõimet nii siseturul kui kolmandates riikides.

Järeldustes öeldakse ka, et EL vajab meetmeid, mis aitavad põllumeestel täita ühiskonna ootusi, mille eest turg ei honoreeri.

Eelmine luguUSA teadlased tegelevad mitmeaastase teravilja aretamisega
Järgmine luguCopa-Cogeca: Biokütuste suurem kasutamine aitab vähendada sõltuvust imporditud loomasöödast