Koja uus liige Precision Farming panustab põllumajanduse digitaliseerimisse

Tuntud Saksa ettevõtte Agricon maaletooja Precision Farming OÜ juht Meit Jürgens sõnas, et kaasaegse põllumajanduse edu võti peitub just digitaalsetes lahendustes ja Agricon ongi üks neist ettevõtetest, kes on toonud kaasaegsed digilahendused taimekasvatusse.

Precision Farming OÜ juht Meit Jürgens ütles ettevõtet tutvustades, et Agriconi missioon on aidata põllumeestel kasutada nende peamist ressurssi – mulda – võimalikult jätkusuutlikult, olles samas keskkonnasõbralik isegi intensiivse tootmise tingimustes.

„Mulla efektiivse kasutamise võti peitub asukohapõhises väetamises, kus taimedele tagatakse parim kasvukeskkond kogu põllu ulatuses – see suurendab põllukultuuride vastupidavust ebasoodsatele keskkonnatingimustele ja vähendab toitainete leostumise riski,“ rääkis Jürgens. „Siin saavad põllumehele abiks olla Agriconi asukohapõhised väetusskeemid, mis aitavad muldadel sisaldada optimaalsel tasemel toitaineid ja teisalt tagada väetamise majanduslikku tasuvust, seda eriti praeguse kõrgete väetisehindade foonil,“ lisas ta.

Jürgens osutas tõsiasjale, et kuigi põllumajandus on kõrge riskiga sektor, kus põllumees ei saa paljusid tegureid, nagu ilmastik jms kontrollida, võimaldab mulla optimaalne väetamine kontrollida vähemalt üht kõige olulisemat faktorit.

„Optimaalsete väetusskeemide saamiseks skaneerime põllu, kus mõõdame muldade elektrijuhtivust, nii saame sel moel teada lõimise varieeruvuse. Saadud andmed edastatakse kartograafile, kes määrab mullaproovide proovivõtmise polügoonid. Võetud mullaproovid saadetakse laborisse ja saadud info põhjal saab põllumees hakata oma põldudel väetamist planeerima,“ kirjeldas Jürgens töö etappe.

agriPORT – põllumehe infoportaal

Jürgensi sõnul sisestatakse kõik saadud andmed portaali agriPORT, kus põllumehed saavad planeerida mullaproovide kogumist, kuvada väetistarbekaartide ja toitainete vajadust. Portaalis on lisaks paljudele muudele võimalustele täisautomaatsete väetusplaanide ja elektrooniliste laotuskaartide koostamise võimalus.

„Kuid sellega pole veel portaali võimalused ammendunud. Agricon pakub ka N-väetamise lahendusi. Asukohapõhine väetamine on täppispõllumajanduse üks peamisi eesmärke. Vajaduspõhine väetusnorm eeldab tegeliku lämmastikuvajaduse kindlaksmääramist täpse ja efektiivse tööriistaga – YARA N-Sensor,“ selgitas ta.

„Kui traktor sõidab üle põllu, skaneeritakse taimestik reaalajas. Saadud mõõtmistulemuste põhjal koostab tarkvara iga põlluosa jaoks kindla väetamissoovituse ja edastab normid väetiselaoturile või pritsile. Sealjuures arvestab tarkvara optimaalse lämmastiku normi määramisel kultuuri, sordi ja kasvufaasi erinevusi ning agronoomilisi funktsioone,“ selgitas Jürgens protsessi.

Yara N-Sensor on multifunktsionaalne seade, mida on võimalik kasutada nii lämmastikuga väetamisel kui ka taimekaitsetöödel. Selle tulemusena on võimalik säästa hooaja jooksul märkimisväärne kogus sisendeid ning suurendada saagikust.

„AgriConi veerandsajandi pikkune ja Precision Farming OÜ ligi kümnendi kestnud tegutsemisajalugu näitab, et digitaalsed lahendused tagavad saagikuse kasvu keskmiselt 13 – 30 protsenti ja sisendite kokkuhoiu keskmiselt 2,5 – 20 protsenti. Arvestades praeguseid hüppeliselt kasvanud põllumajandussaaduste ja erinevate sisendite hindasid tagavad just need lahendused põllumehe majandusliku edu,“ osutas Jürgens lõpetuseks.

Baltikumis on põllumajanduse digitaliseerimise üks lipulaevadest olnud Saksamaa pereettevõte Agricon, mis pakub juba 1997. aastast põllumeestele täisteenust asukohapõhiseks väetamiseks ja taimekaitseks. Agriconi maaletooja Baltikumis on Precision Farming OÜ, mis pakub Eestis oma teenuseid alates 2013. aastast.

Eelmine luguEPKK keskkonnatoimkonna juhtimist jätkab senine toimkonna juht Mae Alviste
Järgmine luguPane tähele: EPA messil jagatakse nii kogemusi kui teadmisi