Pane tähele: EPA messil jagatakse nii kogemusi kui teadmisi

EPA messil toimuvad üritused nii ERMi sees kui väljas. Foto: Ove Maidla

„Tänavune hooaeg on olnud põllumajandussektorile väga väljakutsete rohke ja seetõttu on hea saada omavahel kokku ning kuulata, milliseid uusi teadmisi  või võtteid võeti kasutusele keerulises olukorras toimetulekuks,“ kommenteeris Põllumajandus-Kaubanduskoja esimees Ants Noot selle aasta EPA 2023 seminaride ja konverentside fookusi.

Koja esimees Ants Noot ütles, et heitlikud ilmastikuolud, roheleppest tingitud kohustused ja endiselt volatiilne majanduskeskkond sunnib põllumehi, looma- ja taimekasvatajaid pidevalt otsima uusi teadmisi, kohanema pidevate muutustega ning lõppkokkuvõttes olema kasumlik ja jätkusuutlik oma tegevuses. „Põllumajandus ja toidutootmine on valdkond, mis pidevalt nõuab sektoris tegutsevatelt ettevõtetelt pingutust, et püsima jääda. Lisaks on meie sektorile pandud suur vastutus inimeste toidulaua katmise eest. Sellises situatsioonis on jagatud kogemustel ja uutel teadmistel kulla kaal,“ rääkis Noot EPA-l toimuvate konverentside ja infotundide populaarsuse tagamaadest.  

Juba viiendat korda toimuv Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA2023 pakub 11-12 oktoober lisaks B2B messile, mitmeid konverentse ja mitmekesist seminariprogrammi. Toimuvad valdkonna jaoks olulised konverentsid nagu Lihaveisekasvatajate aastakonverents, konverents Maheturg ja Metsandusfoorum ning Lamba ja Kitsekasvatajate konverents. Traditsioonilise koha programmis on leidnud EPA finantsseminar, uueks „tulijaks“ on mesindusseminar.

Suuremad sündmused

11. oktoobril toimuval Metsandusfoorumil tuleb jutuks RMK uus tegevuskava ja kliimapoliitika kokkulepped. Mõlemad valdkonnad mõjutavad tugevalt erametsa omanikke ja vähetähis pole ka loodushoiu teema, mis tuleb samuti teiste teemade hulgas käsitlemisele.

EPA2023 raames korraldatakse traditsiooniliselt mahetootjatele suunatud konverentsi „Maheturg“, kus antakse ministeeriumi ülevaade uue ÜPP süsteemi rakendamisest ja millised muudatused on kavas esimese aasta õppetundidest lähtuvalt. Lisaks räägitakse kuidas jõuda suurema mahetoidu osakaaluni koolitoidus ning millised on tänased tendentsid. Paneelis arutletakse kuidas mahetootmist rohkem propageerida ning kommunikatsiooni edendada. Veel jagatakse kogemusi, kuidas edendada mahepõllumajandust ja -tootmist.

EPA2023 teise päeval, 12. oktoobril toimub lamba- ja kitsekasvatuse konverents „Elu kiskjate maailmas“, kus keskendutakse sektori ellujäämise küsimustele. Ühelt poolt nähakse lamba ja kitsekasvatuses tulevikku keskkonnahoiu vaatest, samas suurenevad vajadused investeeringute järele erinevate nõuete täitmiseks, mis omakorda vähendavad tootjate sissetulekuid. Tootjate seisu teevad keerulisemaks ja suurendavad ebakindlust nii suur- kui väikeulukite tekitatud kahjud, mille kompenseerimine riigi poolt on vähene või mõnel juhul meetmed üldse puuduvad. Lisaks antakse ülevaade sektori arengukava täitmisest ja tuleviku vaatest, räägitakse nõuete kontrollidest rohumaal, huntide ja teiste kiskjate rünnakutest karjades ning loomakasvataja ja jahimehe omavahelisest koostööst. Arutelupaneelis osalevad jahimeeste, lamba- ja kitsekasvatajate, Keskkonnaameti ja ministeeriumite esindajad. 

Aastanäituse uueks „tulijaks“ on mesindusteemaline seminar, mis on põhiteljega suunatud maaelu, põllumajanduse ja aianduse esindajatele või huvilistele, aga osalt ka mesinikele. Seminaril räägitakse mesilastest, kimalastest ja teistest putuk-tolmeldajatest maaelus ja põllumajanduses ning kuidas nende kasulikule tegevusele kaasa aidata. Antakse ülevaade erinevate taimekaitsevahendiste mõjust tolmeldajatele ja tutvustatakse usaldusmesinike süsteemi.

Traditsiooniliselt on seminaride nimekirjas finantsseminar, kus saavad sõna Eesti suurimate pankade esindajad. Räägitakse põllumajandussektori rohepöörde finantseerimise võimalustest, pankade vaatest sektori finantseerimisele ja ootustest kliendile ja ettevõtte finantsnäitajatele. Lisaks võetakse teemaks, mida teada pikaajaliste investeeringute planeerimisest ja finantseerimisest, omaosaluse kriteeriumitest täna ja tulevikus. Kindlasti puudutatakse ka Euribori tõusu.

Lihaveistekasvatajate konverentsil on selle aasta põhiteemadeks: väiketootjate roll toiduga kindlustatuse tagamisel ning riigi ootused ja tugi lihaveisesektorile. Lisaks räägitakse lihaveisesektori turuolukorrast Euroopas.

Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA2023 toimub 11.-12. oktoobrini 2023 Tartus Raadil Eesti Rahva Muuseumis.

Rohkem infot: Epp Sultsmann

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 600 9334; e-post:epa@epkk.ee

www.epamess.ee

Eelmine luguKoja uus liige Precision Farming panustab põllumajanduse digitaliseerimisse
Järgmine luguMandril ja saartel pühendatakse Eesti toidule kümneid sündmusi