Kariloomi saab kindlustada

Tartumaal elektrikatkestuse tõttu hukkunud 400 sea kahjujuhtumi uudistes avaldati info, et Eestis ükski kindlustusselts kariloomi ei kindlusta. If Kindlustusel on aastakümnete pikkune kariloomade kindlustamise kogemus ning loomakindlustusega saab kindlustada veiseid, sigu, hobuseid, kitsi, lambaid. Ka Tartumaa seafarmi kahjujuhtumi oleks loomakindlustus katnud omanikule tekkinud kahjud. If Kindlustuse varakindlustuse tootejuht Merko Kimsto sõnul kindlustavad põllumehed Eestis täna pigem hooneid, seadmeid ja masinaid, kuid loomad on kindlustatud veel vähestel põllumeestel.

Igal aastal on mõnes loomalaudas ulatuslik tulekahju. Kõige rohkem kariloomi saab hukka õnnetusjuhtumite ja haiguste tõttu. Kariloomi saab kindlustada hukkumise vastu, olgu selle põhjuseks siis tulekahju, õnnetusjuhtum või haigus. Samuti saab osta kaitset loomade varguse ning hukkumisest tingitud piimatoodangu kaotuse vastu. Viimastel aastatel on If Kindlustuse poolt hüvitatud loomakahjude maht ületanud kogutud kindlustusmakseid, seega on tegemist põllumeestele igati kasuliku kindlustusega.

Loomade kindlustamist toetab ka riik, kes hüvitab loomapidajale osa kindlustusmaksest. Täpsem info toetuse kohta on toodud PRIA kodulehel.

Lisainfo loomakindlustuse kohta Ifi kodulehelt: If Kindlustus

Allikas: Maaleht Online

Eelmine luguÄripäev: Viljakriis ähvardab leiva hinda kergitada
Järgmine luguRiho Unt: põllumajanduse väljavaade soodne