Europarlamendi president kutsub üles Baltikumi põllumehi toetama

Euroopa Parlamendi president Martin Schulz avaldas eile Twitteris säutsu, milles toetab Baltimaade põllumeste taotlusi toetuste tõstmiseks. Vaata säutsu

1. oktoobril 2012 Brüsselis toimunud peaminister Andrus Ansipi ja Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi kohtumisel tänas peaminister Ansip Euroopa Parlamendi presidenti Eesti põllumeeste toetamise eest.

Schulz kinnitas, et Eesti põllumehi tuleb uues eelarveraamistikud kohelda võrdselt teiste liikmesriikide põllumeestega, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Tema sõnul oleks võimalik suurendada Euroopa Liidu põllumajanduse valdkonna vahendeid vaid 0,07%, et tagada Eesti põllumeestele toetused samal tasemel näiteks Rumeeniaga. Hetkel kasvaks komisjoni ettepaneku kohaselt Eesti põllumeeste toetuse piirmäär 59%-ni EL keskmisest.

Kohtumisel kõneldi ka ühtekuuluvuspoliitika vahendite jaotusest. Peaminister Ansip ja president Schulz tõdesid, et ühtekuuluvuspoliitika piirmäär uues eelarveraamistikus ei tohi karistada neid liikmesriike, kes kriisiaastatel on hoidnud ranget finantsdistsipliini ning kelle sisemajanduse kogutoodangu baas on toetuste arvestamisel seetõttu madalam.

Kõneldes Euroopa Liidu eelseisvast finantsraamistikust nõustusid Euroopa Liidu parlamendi president ja peaminister Andrus Ansip, et pikemas perspektiivis on Euroopa Liidu eelarve mahu kasvatamiseks vajalik kindlustada ka liidu omavahendid. Üheks võimalikuks allikaks võivad tulevikus olla finantstehingute maksust laekuvad vahendid. Finantstehingute maksu võimaliku rakendamise osas on algatatud süvendatud koostöö grupp, millega möödunud nädalal otsustas liituda ka Eesti.

Eelmine luguSelgusid Eesti künnimeistrid
Järgmine luguAnsip avaldas Van Rompuyle rahulolematust põllumajandustoetuste suhtes