Ansip avaldas Van Rompuyle rahulolematust põllumajandustoetuste suhtes

Peaminister Andrus Ansip ütles täna kohtumisel Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuyga, et uus Euroopa Liidu eelarveraamistik peab tagama Eesti põllumeeste võrdsema kohtlemise võrreldes teiste liikmesriikidega.

“Me ei ole rahul, et otsetoetuste määr Eesti, Läti ja Leedu põllumeestele on kõige väiksemate hulgas,” sõnas Ansip valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel.

Peaministri sõnul tuleb Euroopa Liidu eelarveraamistiku läbirääkimistel tagada meie põllumeeste õiglane kohtlemine, sest praegu on Balti riikide tase isegi madalamal kui 2007. aastal liitunud Rumeenial.

Peaministri sõnul täidab Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud eelarvekava siiski suures plaanis Euroopa Liidu seatud eesmärke konkurentsivõime suurendamiseks. Selle taustal kõneldi ka Euroopa energia- ja transpordiühenduste arendamise vajalikkusest järgmisel eelarve perioodil.

“Me soovime, et järgmine eelarve oleks keskendunud enamal määral Euroopa ühendamise projektidele,” sõnas Ansip, viidates näiteks Rail Balticu ehitamise vajalikkusele.

“Eesti ettevõtjatel on täna võimalik kasutada raudteetransporti oma toodangu eksportimiseks suuresti vaid Venemaa suunal. Vajalik on aga kaasaegsete ühenduste olemasolu ka Lääne suunal,” kordas peaminister Ansip, tuues kohtumisel näiteid sellest, kuidas ühenduste puudumine pärsib majanduse arengut ja töökohtade loomist.

Komisjoni ettepanekul on aastatel 2014-2020 kavas investeerida 50 miljardit eurot infrastruktuuri arendamisesse. Eelarve näeks ette vahendeid transpordi valdkonda 31,7 miljardit eurot, energeetikasse 9,12 miljardit eurot ning telekommunikatsiooni 9,19 miljardit eurot.

Eesti saab 2007-2013 eelarveperioodi jooksul ELi eelarvest 4,5 miljardit eurot. Eestil on lootust saada umbes samas mahus vahendeid ka perioodil 2014-2020.

Eelmine luguEuroparlamendi president kutsub üles Baltikumi põllumehi toetama
Järgmine luguValitsus plaanib 2013. aastal maksta 24,3 miljonit eurot täiendavaid otsetoetusi