Valitsus plaanib 2013. aastal maksta 24,3 miljonit eurot täiendavaid otsetoetusi

Valitsus andis 27. septembril Riigikogule üle 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Peaminister Andrus Ansip sõnas riigikogus tuleva aasta eelarvet üle andes, et valitsuse poolt koostatud eelarve on optimistlik, kuid planeeritud vastutustundlikult ning arvestades riigi võimalustega. Järgmise aasta riigieelarve tuludeks on planeeritud 7,5 miljardit eurot, kuludeks 7,7 miljardit eurot. Võrreldes 2012. aastaga kasvavad kulud 1,1 protsenti.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel toetab valitsus põllumajanduse valdkonnas eelkõige efektiivset tootmist – 2013. aastal on erakorraliste täiendavate põllumajanduse otsetoetuste maksmiseks eelarves ette nähtud 24,3 miljonit eurot. Euroopa Liidu eelarvest tulevat ühtset pindalatoetust plaanitakse 2013. aastal maksta 101,2 miljonit eurot.

Täiendavaid otsetoetusi on uutel liikmesriikidel lubatud maksta, et vältida toetuse järsku ja märkimisväärset kahanemist 2013. aastal sektorites, kus maksti 2012. aastani täiendavaid riiklikke otsetoetusi ning tagada põllumajandussektori sujuv üleminek uuele otsetoetuste süsteemile.

Sihtotstarbeliste eraldistena on loomsete jäätmete kokkuveo ja kahjutustamisega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks loomapidajatele kavandatud 754 157 eurot. Eesti Maaülikoolile plaanitakse eraldada 371 129 eurot, millest veterinaarmeditsiini üliõpilaste praktiliseks väljaõppeks kulub 51 129 eurot ja Märja veisekasvatuse lauda ehituseks võetud pangalaenu tasumiseks 320 000 eurot. Maaelu Edendamise Sihtasutusele eraldatakse riigi- ja teadusinfo edastamiseks ning põllumajandusnõuande toimimise tagamiseks. 546 892 eurot.

Mittetulundusühingutele kavandatakse 435 431 eurot, sealhulgas: Eesti Talupidajate Keskliidule talupidajate kongressi, talukonkursside ja talupäevade korraldamiseks, Eesti Põllumeeste Keskliidule ühistegevuse arendamiseks ning maaelu ja põllumajanduse maine tõstmiseks suunatud tegevusele, Loomakaise Seltsile teavitustegevuseks, nõustamiseks ja koolitustegevuseks, Loomakaitse Liidule teavitus-, nõustamis- ja koolitustegevuseks eesmärgiga vähendada pikemas perspektiivis loomade väärkohtlemist ja tõsta loomapidamiskultuuri, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale info vahetuseks Euroopa Liidu organisatsioonidega ja tootjaorganisatsioonide esindamine Brüsselis, Eesti Maaspordiliidule “Jõud” maaspordi edendamiseks.

Maaelu arengukava 2007-2013 toetusteks kavandatakse 126 758 038 eurot.

Põllumajanduse turukorralduse meetmeteks kavandatakse 3 159 190 eurot (eksporditoetus, turutoetuse erimeede piimasektoris, eraladustamistoetus, mesinduse tootmise ja turustamise arendamise toetus ning toiduabi).

Koolipiimatoetusteks on ette nähtud 1 342 915 eurot ja koolipuuvilja toetuseks 520 000 eurot.

Teavitamis- ja müügiedendamise toetuseks planeeritakse 341 927 eurot. Need kulud on ette nähtud Euroopa Liidu poolt kaasfinantseeritavate teavitamis- ja müügiedenduse meetmete finantseerimiseks.

Maaelu ja põllumajanduse arendamise siseriiklikeks toetusteks on kavandatud 2013. aastal 3 035 292 eurot. Planeeritavad vahendid suunatakse turuarendustoetuseks, põllumajandusloomade aretustoetuseks, praktikatoetuseks, kindlustustoetuseks ning põllumajandustootja asendamise toetuseks.

Eelmine luguAnsip avaldas Van Rompuyle rahulolematust põllumajandustoetuste suhtes
Järgmine luguBaltimaade põllumajandusministrid täpsustavad koostööd