Euroopa Komisjon teatas kriisiabi turukorralduse meetmete rakendamisest piimandussektoris

Euroopa Komisjon teatas täna, et EL hakkab maksma eraladustamise toetust võile, lõssipulbrile ja teatud juustudele, selleks et leevendada Venemaa impordikeelu negatiivseid mõjusid siseturule. Komisjon kinnitas ühtlasi, et sekkumiskokkuostu tähtaega võile ja lõssipulbrile pikendatakse kuni aasta lõpuni.

Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Dacian Cioloș selgitas: „Euroopa piimandusturu hinnasignaalid näitavad, et Venemaa impordikeeld hakkab seda sektorit mõjutama. Terves reas liikmesriikides on ettevõtted kaotatud eksporditulud ja leida tuleb uued turustamisvõimalused. Euroopa piimandussektor vajab kohanemiseks aega, mistõttu kuulutan täna välja suunatud turutoetuse pulbrile, võile ja eksporditud juustudele. Vajadusel oleme valmis rakendama täiendavaid meetmeid.“

Euroopa Komisjonil on kavas lähipäevadel liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile tutvustada esimest täielikku analüüsi Venemaa impordikeelu lühiajaliste ja keskmise perspektiivi mõjude kohta kõikidele peamistele EL põllumajandus- ja toidusektoritele. Samuti on kavas tutvustada võimalikke valikuid meetmete rakendamisel. Ciolos andis EL tootjatele selge sõnumi, et kui on olemas risk turgude ebastabiilsuse tekkimiseks, siis komisjon on valmis rakendama ühise põllumajanduspoliitika preventiivseid meetmeid turgude tasakaalustamiseks.

Euroopa Komisjon hakkab maksma või ja lõssipulbri eraladustamise toetust, mis aitab katta nende toodete igapäevase hoiustamise kulusid 3-7 kuu jooksul. Vastav rakendusakt on kavas formaalselt vastu võtta järgmisel nädalal.

EL eksportis Venemaale 2013. aastal ligi 1 miljardi euro väärtuses juustu. Arvestades juustu osatähtsust EL ekspordis Venemaale on Euroopa Komisjonil kavas laiendada eraladustamise skeemi ka juustule. Juustu eraladustamise reeglid ja interventsiooniperioodi pikendamine reguleeritakse komisjoni rakendusaktiga, mis esitatakse lähiajal erakorraliste turukorralduse meetmete reeglite raames.

Eraladustamise toetus on EL ühise põllumajanduspoliitika turukorralduse meetmete raames ettenähtud toetus, mille kohaselt Euroopa Komisjon aitab kompenseerida või ja lõssipulbri ajutise ladustamise kulusid vähemalt 90 päeva ja mitte kauem kui 120 päeva jooksul. EL toetus ajutise ladustamise kulude katmiseks on osaline. Toetus koosneb tonni kohta fikseeritud kindlasummalisest toetusest ja päevade arvu järgi tonni kohta arvutatavast summast. Toetust saavad tooted jäävad tootja omandisse, kelle ülesandeks on ka toodete hilisem realiseerimine pärast eraladustamise skeemi lõppemist.

Kuna juust oli väga oluline ekspordiartikkel Venemaale, siis soovib komisjon laiendada ka eraladustamise skeemi juustudele. Kuna ühise põllumajanduspoliitika reeglite kohaselt saab eraladustamise toetust maksta vaid võile, lõssipulbrile ja kaitstud geograafilise tähisega juustudele, siis tuleb erakorralisi meetmete raames leida võimalus toetuse maksmiseks ka nendele juustudele, mida eksporditi Venemaale.

EL piimatoodete eksport Venemaale ulatus möödunud aastal 2,3 miljardi euroni, millest 1 miljardi euro ulatuses eksporditi juustu. Samuti eksporditi 470 miljoni euro väärtuses toiduvalmistisi (KN 2106 90), 140 miljoni euro väärtuses võiõli, 100 miljoni euro väärtuses värskeid piimatooteid, 90 miljoni euro väärtuses valmistooteid (KN 1901 90), 70 miljoni euro väärtuses lõssipulbrit, 30 miljoni euro väärtuses vadakupulbrit. 2013. aastal viisid Venemaale juustu 25 liikmesriigi tootjad, suurema osa Venemaale eksporditud juustust tootsid Hollandi, Leedu, Soome, Poola, Taani, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa ja Läti piimatööstused.

Lisaks piimasektorile rakendab komisjon erakorralisi meetmeid ka virsikutele ja nektariinidele (32,7 miljoni eurot) ja kergestiriknevale värskele puu- ja köögiviljale (125 miljonit eurot).

Allikas: Euroopa Komisjon

Eelmine luguAP 2014: Tõnu Rahula arvutab kõik läbi
Järgmine luguEesti tootjad Riia toidumessil