EPA2021: Seminarid põllumajandusettevõtte juhile, millel peaks kindlasti osalema

Foto: pixabay.com

Kutsume kõiki põllumajandusettevõtjaid osalema Eesti põllumajanduse aastanäitusel EPA2021, mis toob 13.-14. oktoobrini 2021 kaheks päevaks Tartusse sektori tipptegijad. Aastanäituse osaks on sisukas seminariprogramm. Oleme siia koondanud olulised seminarid põllumajandusettevõtete juhtidele. Nendel seminaridel tuleb juttu nii rahast, toetustest, maksudest kui õiguslikest soovitustest. Seminaridel saab osaleda ka ilma eelneva registreerimiseta (vabade kohtade olemasolul).

Ettevõtte juhtimisega seotud seminarid 13. oktoobril

kl 10.30-11.15 PRIA uute strateegiliste suundade rakendamine

PRIA peadirektor Jaan Kallas räägib seminaril, milliseid võimalusi pakub PRIA uute strateegiliste suundade rakendamine põllumehele?

kl 10.30-11.15 Suhtlus maksuametiga (Advokaadibüroo RASK)

Advokaadibüroo RASK partner ja maksude valdkonna juht Villy Lopman räägib seminaril Maksu- ja Tolliameti kontrollidest ning annab soovitusi ootamatutes olukordades käitumiseks. Jutuks tulevad maksuhalduri e-kirjad, telefonikõned ja muud tegevused, mida maksuhaldur ise nimetab „mitte-kontrolliks“. Näited praktikast ja arutelu jooksvate küsimuste pinnalt.

kl 10.30-11.15 Maaeluministri infotund

Maaeluminister Urmas Kruuse vastab infotunnis põllumajandusettevõtjaid huvitavatele küsimustele. Juttu tuleb keerulisest olukorrast seakasvatussektoris, uutest kliimakohustustest põllumeestele ja ÜPP strateegiakava 2023-2027 meetmetest.

kl 11.30-12.15 Suhtlus ja suhete hoidmine PRIAga toetusperioodi vältel (RASK)

Suhtlus PRIA-ga ei lõppe toetuse saamisega. Positiivsele toetusotsusele järgnev periood koos toetuseandja poolt defineeritud ülitäpsete, aga ka lõpuni defineerimata nõuete ja ootustega on peamiseks vaidluste allikaks nii kohtus kui kohtuväliselt. Seminaril räägime e-priast, järelevalveperioodist, suhete vormistamisest seotud isikutega, otsuste ja kokkulepete muudatustest kui ka tüüpvigadest suhete hoidmisel. Samuti kohtuvaidlustest, mis nende küsimustega seotud ja mida neist vaidlustest õppida.

kl 11.45-12.30 Investeeringute finantseerimise tervikteenuse visiooni tutvustus (PRIA)

PRIA juhtkonna nõunik Rando Undrus tutvustab seminaril investeeringute finantseerimise tervikteenuse visiooni.

kl 11.45-12.30 Õiguslikud soovitused ehituse tellimisel ja ehituslepingute täitmisel (Triniti)

Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Virge Murak annab seminaril ülevaate, mida silmas pidada ehituslepingute sõlmimisel, ehituse tellimisel? Mida silmas pidada ehituslepingu täitmise ajal? Ja kuidas kaitsta oma õigusi, kui ehitis on juba valmis?

kl 14.30-16.30 EPA finantsseminar

Finantsseminaril saavad sõna Eesti suurimate pankade esindajad. Räägitakse põllumajandussektori rohepöörde finantseerimise võimalustest, pankade strateegilisest vaatest põllumajandussektori finantseerimisele, panga ootustest kliendile ja tema finantsnäitajatele, pikaajaliste investeeringute planeerimisest ja finantseerimisest, omaosaluse kriteeriumitest täna ja tulevikus, MESi finantsinstrumentidest ja EIT Food toetusvõimalustest. Seminaril teevad ettekanded Swedbanki, SEB Panga, Coop Panga, Bigbanga, MESi ja EIT Food esindajad.

kl 14.30-15.15 Tulevikusuunad kütuseturul (Tartu Terminal AS)

Seminaril tuleb juttu aktsiisipoliitikast ja rohepöördest kütuseturul. Samuti saab hea ülevaate innovaatilisest tankimissüsteemist – lahendus, millega saab ettevõte paremini hallata ning juhtida kulutusi kütustele.

kl 15.45-16.30 Kuidas osta või müüa põllumajanduslikku ettevõtet? (Triniti)

Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Siim Maripuu annab seminaril ülevaate, kuidas ettevõtet müügiks ette valmistada? Kuidas müügiprotsessi või ostutehingut juhtida, meeskonda luua? Millised on tehingutega kaasnevad riskid ja kuidas neid maandada? Millised on tehingute tavapärasemad etapid?

Ettevõtte juhtimisega seotud seminarid 13. oktoobril

kl 10.30-12.45 Maapoliitika aktuaalsed küsimused

Maapoliitika seminaril saab põhjaliku ülevaate põllumaaga seotud küsimustest. Seminaril räägivad Maa-ameti ja Maaeluministeeriumi spetsialistid riigimaa enampakkumistest (rent ja müük), riigimaa kasutusvalduste väljaostmisest, pikendamisest ja sellega seonduvast, väärtusliku põllumaa kaitsmisest ja põllumajanduslike maade masshindamisest 2022. aastal.

kl 13.30-14.15 Süsinikukrediitide võimalus põllumajanduses (eAgronom)

Seminarile on kutsutud osalema põllumajandusettevõtlusega tegelevad juhid, töötajad, agronoomid. Samuti on oodatud ka süsinikneutraalseks saada soovivate ettevõtete
esindajad. Seminaril tehakse sissejuhatus eAgronomi süsinikuprojekti ja sellega kaasnevate võimaluste sobitamisse ettevõtte süsteemidesse. Räägitakse keskkonnasõbralikust majandamisest, mullastiku parandamisest ja lisatulu teenimise võimalusest sellega seoses.

kl 13.30-15.30 EPA riskijuhtimise seminar

Seminaril saab ülevaate saagikindlustuse võimalustest, riskijuhtimise meetmetest ÜPP strateegiakavas alates 2023. aastast, saagikindlustuse ja kindlustustoetuse kohast põllumehe riskijuhtimise portfellis. Marge Pähkel annab ülevaate teraviljaturul toimuvast ja tururiskide hajutamisest.

kl 13.30-14.15 Kuidas kaitsta oma lepingulisi õigusi? (Triniti)

Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Klen Laus räägib seminaril, mis on lepingu rikkumine? Vastused saavad ka sellised küsimused nagu näiteks mis on vääramatu jõud, mis vabandab lepingu rikkumist? Mida teha siis, kui teine pool sõlmitud lepingut rikub? Kuidas kaitsta oma õigusi kohtus ja kohtueelselt?

kl 13.30-15.30 Maaparanduse seminar (MEM+PTA)

Põllumajandus- ja Toiduameti esindajad räägivad seminaril, kuidas põllumees saab oma maaparanduse süsteeme lihtsate vahenditega korras hoida. Seminaril tuuakse praktilisi näiteid elust enesest. Maaeluministeeriumi esindaja tutvustab maaparandusseadust, toob välja maaparanduse erinevused ehitusseadusest, piirangud, kust saada maaparandusandmeid. Samuti tuleb juttu maaparandustoetustest.

kl 14.45-15.30 Maaportaal.ee keskkonna uued teenused

Maaportaali juht Lehar Lindre annab seminaril ülevaate maahalduslahendustest maaportaal.ee keskkonnas. Seminarile on oodatud maa- ja metsaomanikud, metsandus- ja põllumajandusettevõtted, maakasutajad.

kl 14.45-15.30 Õiguslikud soovitused põllumajandustoetuste taotlemisel (Triniti)

Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Siim Maripuu jagab seminaril nõuandeid, mida toetuse taotlemisel silmas pidada? Mida toetuse kasutamisel silmas pidada? Mida järelvalveperioodil silmas pidada? Juttu tuleb toetustega seonduvatest praktilistest probleemidest. Samuti vaidlustamise põhimõtetest ja võimalustest.

EPA2021 täieliku seminaride kava leiab siit: http://epamess.ee/seminarid/

Kohtumiseni Eesti Põllumajanduse Aastanäitusel EPA2021 Tartus!

Eelmine lugu12.-13.10.2022 Eesti Põllumajanduse Aastanäitus EPA2022
Järgmine luguEPA2021: Tosin kasulikku seminari taimekasvatajale