12.-13.10.2022 Eesti Põllumajanduse Aastanäitus EPA2022

foto: Mana Kaasik

Kõik põllu- ja maamajanduse valdkonna ettevõtjad on oodatud osalema Eesti põllumajanduse aastanäitusel EPA2022, mis toob 12.-13. oktoobrini 2022 kaheks päevaks Tartusse Eesti Rahva Muuseumi sise- ja välispindadele sektori tipptegijad.

Täpsema info messi, eksponentide ja näitusel toimuvate seminaride kohta leiab kodulehelt www.epamess.ee. 

EPA2022 seminarid

12. oktoober 2022 pärastlõunal

13.00-13.45 Kõhulahtisusega seotud haigused sigadel (Magnum Veterinaaria AS)

13.00-13.30 Mis toimub väetiseturul? (EPKK)

13.00-13.35 Agricon – efektiivne väetamine suurendab saagikust ja vähendab kulusid (Precison Farming OÜ)

13.30-15.00 Säästev taimekaitse – mida teame täna? (BASF Agricultural Solutions)

13.30-14.00 Kuidas osta või müüa põllumajandusettevõtet? (Advokaadibüroo Triniti)

14.30-15.15 Vasikate söötmine piimaperioodil (Baltic Agro AS)

14.30-15.15 Investeeringumeetmed 2023. aastal; Pindala- ja loomapõhised sekkumised uuel programmperioodil (PRIA)

14.30-15.15 Peamistest probleemidest põllumajanduses tööohutuse ja -tervishoiu vaates ning Tööelu infosüsteemi tutvustus (Tööinspektsioon)

14.30-15.00 Kuidas ennetada ja lahendada põllumajandustoetustega seotud õiguslikke probleeme? (Advokaadibüroo Triniti)

12. oktoober 2022 õhtupoolikul

15.30-16.00 Arutelu “Rohepööre ja toidujulgeolek” (EPKK)

15.30-16.30 Abivahendite kasud piimafarmides (Scandagra Eesti AS)

15.30-16.00 Õiguslikud soovitused ehituse tellimisel ja ehituslepingute täitmisel (Advokaadibüroo Triniti)

15.45-16.30 Reaalajas põllukultuuride kasvukeskonna jälgimine, parim ajastus planeeritud hooajatöödele ja uuenduste tutvustus (PaulTech OÜ)

15.45-16.30 Atfarm – vajaduspõhise lämmastikväetamise tulevik! (Yara Eesti OÜ)

15.45-16.30 Kõik, mida peaks teadma riigimaade kasutamisest (Advokaadibüroo RASK)

16.00-16.45 Toidujulgeolek, toitainete julgeolek – riiklikud toitumissoovitused milleks ja kellele? (EPKK)

Miks osaleda? EPA2022 on neljandat korda Eesti Rahva Muuseumi inspireerivas ja kvaliteetses keskkonnas toimuv maamajandusnäitus, mis ühendab endas ärikülastajale suunatud B2B messi, mitu konverentsi ja mitmekesise seminariprogrammi. Aastanäitus toob kokku Eesti maamajandussektori otsustajad ning põllu- ja metsameeste kõige olulisemad koostööpartnerid. EPA2022 on hea võimalus maamajandusettevõtjatele teha kokkuvõtteid lõppevast aastast ja sõlmida äripartneritega kokkuleppeid uueks hooajaks.

Näituse keskmes on ettevõtja ja tema vajadused – see on ettevõtjatele suunatud sündmus, mis pakub valdkonna professionaalidele platvormi omavahelisteks kohtumisteks ja mõttevahetusteks. EPA korraldusmeeskonnas on Eesti juhtivad maamajandusettevõtjad. Selle suursündmuse loovad sektoris tegutsevad ettevõtjad ise vastavalt oma vajadustele ja ootustele.

Eksponentidest on kohal osalejaid maamajandusega seotud erinevatest valdkondadest: põllumajandus, toidutööstus, metsandus, söödad ja söödalisandid, väetised ja taimekaitse, digitehnoloogiad, põllumajandustehnika ja -masinad, loomakasvatustehnoloogia, veterinaaria, bioenergeetika, aiandus, finantseerimine jne. Osalevatel ettevõtetel on kahe päeva jooksul võimalik nii messil kui seminariprogrammis tutvustada külastajatele maamajanduse trende, uuendusi ning innovaatilisi tehnoloogiaid, mis aitavad ettevõtetel paremini majandada ja leida lahendusi igapäevastele väljakutsetele.

Suurepärane tagasiside. Esimesed kolm aastanäitust on igal aastal kokku toonud 2000-3000 põllumajandussektori inimest, näitusel on olnud esindatud 80-100  ettevõtet, toimunud on erinevad valdkonna konverentsid ja seminarid. Vaatamata sellele, et koroonapiirangud muutsid 2020. ja 2021. aastal messide korraldamise väga keeruliseks ja enamus suursündmusi jäi ära, siis teine ja kolmas aastanäitus erinevate takistuste kiuste siiski toimusid. Epidemioloogilisest olukorrast ja külastajate arvule seatud piirangutest tulenevalt jäi messide külastatavus küll alla esimesele messiaastale, kuid näitusel osales siiski pea 2000 inimest.

Enamik tagasisidet andnud eksponentidest on messide toimumist pidanud ka koroonapandeemia tingimustes oluliseks ning on andnud kolmele esimesele aastanäitusele hea või väga hea hinnangu. Osalejad hindasid messi head korraldust, asjalikku õhkkonda ning ERMi kaasaegset keskkonda. Samuti meeldis ettevõtjatele, et mess on fokusseeritud ärikülastajale ning külastajate hulgas on olnud eelkõige põllumajandusettevõtete juhid ja otsustajad. Ka messi külastajad peavad sügisest messi väga oluliseks ning väga kõrge hinnangu on saanud aastanäituse formaat.

Kuhjaga uusi teadmisi. Erialakülastajatele suunatud aastanäituse oluliseks osaks on sisukas seminariprogramm, mille raames on tänavu kavas 44 seminari ja viis konverentsi.

Kohtumiseni Eesti Põllumajanduse Aastanäitusel EPA2022! Tule ja saa osa põllumeeste oma suursündmusest!

Eelmine luguEPA2021: Kümmekond kasulikku seminari loomakasvatajale
Järgmine luguEPA2021: Seminarid põllumajandusettevõtte juhile, millel peaks kindlasti osalema