EPA2021: Kümmekond kasulikku seminari loomakasvatajale

Foto: shutterstock.com

Kutsume kõiki loomakasvatajaid osalema Eesti põllumajanduse aastanäitusel EPA2021, mis toob 13.-14. oktoobrini 2021 kaheks päevaks Tartusse sektori tipptegijad. Aastanäituse osaks on sisukas seminariprogramm. Oleme siia koondanud kümmekond kasulikku seminari, mis on mõlemal messipäeval suunatud loomakasvatajatele.

Loomakasvatuse seminarid 13. oktoobril:

kl 10.30-11.15 John Deere Harvest Lab – tark väetamine ja söödakogumine (Wihuri Agri)

Räägime kuidas aitab John Deere Harvest Lab targalt koostöös Samson PG II 20 lägatsisterniga läga laotada ning millist lisaväärtust annab see orgaanilisele väetamisele. Lisaks räägime kuidas saavutada suurepärane silo koos Harvest Lab-ga silokombainil ning miks kasutada seda mobiilse seadmena laboratooriumis.

kl 10.30-11.15 Mineraalsöödad – mida ja miks kasutatakse? (Baltic Agro AS)

Seminaril tulevad arutluse alla kõik olulisemad mineraalsöötadega seotud teemad. Lähemalt vaadatakse mineraalsöötade koostisi ning selgitatakse erinevate söötade valimise tagamaid. Milliseid söötasid mis põhjustel kasutatakse? Milline on funktsionaalse lisandi doos? Samuti käsitletakse küsimusi seoses söötade maksumusega – miks sama või sarnase koostise juures võib erinevatel tootjatel olla väga erinev mineraali maksumus?

kl 10.30-12.30 Biomassi väärindamine – biometaan täna ja tulevikus (EPKK)

Seminaril keskendume biometaani tootmisele – anname ülevaate riigi plaanidest, jagame ettevõtja kogemusi ning proovime üheskoos kaardistada peamised väljakutsed ja murekohad, mis taksitavad biometaani potentsiaali ära kasutamist.

kl 11.45-12.30 Lüpsieelne ettevalmistus – miks ja kuidas? (Magnum Veterinaaria)

Hea ettevalmistus on pool võitu. Loeng käsitleb kaasaegsete piimafarmide hetkeseisu ja räägib lüpsieelse ettevalmistuse olulistest aspektidest. Keskendutakse sellele, kuidas kontrollida ettevalmistuse kvaliteeti ja kuidas leida iga põllumajandusettevõtte jaoks õige lahendus. Erinevad olukorrad/erinevad lahendused. Lektor tutvustab kõrge kvaliteediga põllumajanduse hügieenitooteid tootva Cid Lines`i desovahendeid, mis aitavad tagada udara hea tervise ja hügieeni.

kl 14.30-15.15 Somaatiliste rakkude eristamine (EPJ)

Seminaril tutvustatakse somaatiliste rakkude eristamise teenust ja antakse ülevaade kuidas somaatiliste rakkude eristamist karja tervise parandamiseks kasutada. Ettekandes tutvustatakse kasutaja kogemusi ning tehakse ülevaade Eesti andmetest.

kl 14.30-15.15 Laborispetsialist selgitab: loomasööda analüüsi näitajad (PMK)

Loomasöötade ja söödalisandite analüüsivõimaluste tutvustamine. Milliseid näitajaid analüüsiandmed sisaldavad ja kuidas nendest aru saada? Silo analüüsid ja siloseire. Küsimused-vastused ja arutelu, milliseid analüüse põllumajandustootja veel vajaks.

kl 14.30-15.15 Loomakasvatus Tuleviku Tegijale (Scandagra)

Arutleme noorte tegijatega, kuidas farmi juhtida, loomi kasumlikult kasvatada ning noorte loomakasvatajate visiooni tulevikust farminduses. Teemadeks vasikakasvatuse ABC, igapäeva elu noore farmerina, mahepiima lood jne. Seminar toimub vabas jutustavas vormis, kus sõna saavad paneeli liikmed ning kindlasti ei puudu ka avatud küsimuste ring kuulajatelt.

kl 14.30-15.15 Kinnisloom otsustab farmi piimatoodangu (TeknEst)

Seminar on suunatud eelkõige loomakasvatusspetsialistidele ja ettevõtte juhtidele, kes peavad igapäevaselt tegema otsuseid farmi efektiivsuse ning jätkusuutlikuse parandamiseks.

kl 08.30-12.00 BreedExpo tõuloomade ekspordi konverents

Konverentsil räägitakse senistest kogemustest ja uutest väljakutsetest tõuloomade ekspordi korraldamisel väljaspoole Euroopa Liitu. Tsura Talu juht Margus Keldo räägib oma ettevõtte praktilisest kogemusest ja kasust tõuloomade ekspordil. Sõna saavad ka Läti ja Soome tõuloomakasvatajate esindajad. Ettekanded tõuloomade nõudlusest teevad Gruusia ja Kasahstani esindajad, kes räägivad tulevikuperspektiividest piimakarja ekspordi korraldamisel Gruusiasse ning Kasahstani lihaveisesektori arengusuundadest ja võimalused koostööks tõuloomade ekspordi arendamisel.

kl 13.00-17.00 Lihaveisekasvatuse aastakonverents 2021

Lihaveisekasvatuse aastakonverentsi 2021 läbivaks teemaks on lihaveise ja looduse kooslus. Konverentsi esimeses pooles räägitakse keskkonna teemadel keskendudes uuele ÜPP perioodile ja bioturvalisusele. Dublini Tehnikaülikooli professor Maeve Henchion arutleb oma ettekandes, mida veis teeb ning kellele ja miks ta on oluline? Päeva lõpetab lihaveisekasvatajate esindajate vestlusring. Konverentsil saab osaleda ka videoülekande kaudu.

Loomakasvatuse seminarid 14. oktoobril

kl 10.00-12.30 Loomatervisealased uued õigusaktid (EPKK)

Enno Piisang Maaeluministeeriumist annab seminaril ülevaate loomatervist puudutavatest uutest määrustest ja seadustest (EL loomatervise määrus, veterinaarseaduse eelnõu ja EL veterinaarravimite määrus). Põllumajandus- ja Toiduameti esindajad räägivad loomatervishoiust ja loomapidamise nõuetest ELi loomatervise määruse (2016/429) valguses ning loomade heaolust (loomade nõuetekohane pidamine ja loomade nõuetekohase pidamise kohustuse ülevõtmine; loomade nõuetekohane vedu (eeltingimused, osapoolte vastutus ja kohustused).

kl 10.30-11.15 Põhisöötade valik ja väärindamine piima liitriteks/rasvaks/valguks (Alltech Eesti)

Seminari teemaks on Eesti piimakarjades kasutatavad põhisöödad täna ja vajalikud muutused tootmaks kõrge kuivaine sisaldusega piima majanduslikult tasuvalt. Samuti räägitakse söötade valiku mõjust süsinku jalajäljele piimatootmises. Tuuakse Taani ja Eesti näiteid. Lektoriteks on Pilleriin Puskar (Alltech Eesti), Tiiu Annuk (Kevili) ja Stine Linding Kristensen (Taani)

kl 11.45-12.30 Proteiinirikka rohumassi sileerimine (TeknEst OÜ)

Seminar on suunatud eelkõige loomakasvatusspetsialistidele ja ettevõtte juhtidele, kes peavad igapäevaselt tegema otsuseid farmi efektiivsuse ning jätkusuutlikuse parandamiseks.

kl 13.00-14.30 Teadmistepõhiste otsustega parema tulemuseni (Dimedium)

Smart Farmi seminaril “Teadmistepõhiste otsustega parema tulemuseni” on lisaks Smart Farmi tiimile laval ka Eesti piimatootjad ja lektor Elles te Winkel tehnoloogiaettevõttest Nedap Livestock Management. Tule kuula ja kaasa mõtisklema, kuidas püsida konkurentsis ja muuta nutikalt oma farmi tootmist efektiivsemaks.

EPA2021 täieliku seminaride kava leiab siit: http://epamess.ee/seminarid/

Kohtumiseni Eesti Põllumajanduse Aastanäitusel EPA2021 Tartus!

Eelmine luguKavandatav maamaksutõus avaldab otsest survet kodumaise toidu hinnale
Järgmine lugu12.-13.10.2022 Eesti Põllumajanduse Aastanäitus EPA2022