EPA2021: Tosin kasulikku seminari taimekasvatajale

Foto: pixabay.com

Kutsume kõiki taimekasvatajaid osalema Eesti põllumajanduse aastanäitusel EPA2021, mis toob 13.-14. oktoobrini 2021 kaheks päevaks Tartusse sektori tipptegijad. Aastanäituse osaks on sisukas seminariprogramm. Oleme siia koondanud 12 kasulikku seminari, mis võiksid aastanäituse mõlemal päeval huvi pakkuda taimekasvatajatele.

Taimekasvatuse seminarid 13. oktoobril:

kl 10.30-11.30 Toitainete bilanss (EPKK)

Eesti Maaülikooli professor Alar Astover annab seminaril ülevaate toitainete bilansi tähtsusest põllumajanduses, võimalikest lähenemistest ja kalkulaatoritest. Tutvustatakse hiljuti valminud toitainete bilansikalkulaatorit ja selle testimise võimalusi. Valmimas on põllumajandustootjatele juhendmaterjal kalkulaatori kasutamiseks. Selleks, et kalkulaator vastaks tootjate vajadusele ja oleks kasutajasõbralik pakume võimalust osaleda tasuta toitainete bilansikalkulaatori testimisel. Seminaril selgitame erinevate bilansikalkulaatorite võimalusi ning tulemuste tõlgendamise võimalusi nii keskkonnamõju hindamise kui väetamise optimeerimise valguses. Sama seminar on kavas ka 14. oktoobril kell 10.30-11.30.

kl 11.45-12.45 Väetamine – kas sprint või maraton? (Yara Eesti)

Seminaril saab teada, mis on PK puhkus? Räägitakse pikaajalistest väetamise soovitustest lähtuvalt kultuuridest ja rotatsioonist. Juttu tuleb kõrgema lämmastiku sisaldusega väetiste kasutamisest, mis on tingitud taliviljade osakaalu suurenemisest Eestis. Räägime Yara poolt pakutavatest uutest toodetest ning tutvustame pikaajalist väetamise programmi, lähtuvalt taimede rotatsioonist. Samuti tuleb teemaks, kuidas suurte saakide kiuste säilitada mulla viljakus? Sama seminar on kavas ka 14. oktoobril kl 11.45-12.45.

kl 14.30-15.15 Suur kulu vs väike tulu (Linas Agro)

Seminaril räägitakse, kuidas kaasaegsete vahendite ja materjalide kasutamine aitab tegutseda efektiivsemalt ja vähendada kulusid. Lisaks räägitakse uutest sortidest, mis on haigustele ja talvedele kindlamad. Samuti, kuidas targad masinad aitavad tegevust optimeerida ja kui palju säästavad automaatlahendused. Seminarile ootame põllumajandusettevõtete juhte ja agronoome.

kl 15.45-16.30 Paul-Tech mullajaama praktiline kasutamine taimekasvatuses

Seminaril räägitakse lahti Paul-Tech mullajaama praktiline kasutamine taimekasvatuses 2020/2021 hooaja näitel. Teemaks on toitainete varu ja kättesaadavuse, veevaru, mulla ja õhu temperatuuri kuvamine reaalajas; väetamise ja taimekaitsetööde optimeerimine ning külvist koristuseni pidev ülevaade taimede kasvu mõjutavatest teguritest.

kl 15.45-16.30 Viljeluskatsete tulemused 2021 (Scandagra)

Seminaril tutvustatakse 2021 katsetatud viljelusskeeme ja analüüsitakse tulemusi. Sõna saavad Scandagra agronoom-nõustaja Kaarel Kallion, taimekaitse ja leheväetiste tootejuht Urmet Hiiekivi ning seemnete ja väetiste tootejuht Mikk Tagel.

Taimekasvatuse seminarid 14. oktoobril

kl 10.15-11.15 Kuidas iseõppiv juhi abistamise süsteem aitab traktorist võtta maksimumi? (BAM)

Kerro Kõva Ennuvariku Farm OÜst räägib huvitavast iseõppivast juhi abistamise CEMOS süsteemist CLAASi traktoril, mis soovitab häälestussätteid ja aitab juhil masinat pidevalt tööolude järgi kohandada. CEMOS on ainus sellist tüüpi turul olev süsteem, mis pakub täiendavaid võimalusi peale rehvirõhu reguleerimise, ballasti ja hüdraulilise veojõu kontrolli – see suudab reguleerida seadeid nii, et saavutatakse absoluutselt optimaalne tulemus nii jõudluse kui ka energiakulu osas.

kl 10.30-11.15 Drooni kasutamise võimalused sordiaretuses (ETKI)

Eesti Taimekasvatuse Instituudi korraldataval seminaril räägib Anti Konsap drooni kasutamise võimalustest sordiaretuses.

kl 11.45-12.30 Tagasivaade 2021. aasta taimekasvatushooajale (Kevili)

Viimaste aastate pehmed talved on toonud kaasa erinevate kahjustajate (kahjurid, haigused, umbrohud) arvukuse suurenemise. Põllumeeste Ühistu Kevili agronoom Tiiu Annuk heidab pilgu kohe läbi saavale taimekasvu hooajale ning vaatab mida põnevat on sellest aastast meelde jätta ja õppida. Kindlasti räägitakse erinevatest tõrjevõtetest, kuidas hakkama saada olukorras, kus taimekaitsevahendite valik jääb üha ahtamaks.

kl 11.45-12.30 Põllukultuuride majanduskatsed 2021, esimesed järeldused (PMK)

Põllumajandusuuringute Keskuse Viljandi katsekeskuse agronoom, majanduskatsete koordinaator Ülle Soorm annab ülevaate majanduskatsete läbiviimise korraldusest ja katseandmetest.

kl 13.30-15.30 EPA riskijuhtimise seminar

Seminaril saab ülevaate saagikindlustuse võimalustest, riskijuhtimise meetmetest ÜPP strateegiakavas alates 2023. aastast, saagikindlustuse ja kindlustustoetuse kohast põllumehe riskijuhtimise portfellis. Marge Pähkel annab ülevaate teraviljaturul toimuvast ja tururiskide hajutamisest.

kl 13.30-14.15 Põllumuldade hapestumine ja pH täpne kaardistamine (Baltic Agro)

Mullareaktsioon on üks olulisimaid põllumaa viljelusväärtuse näitajaid. Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire andmetel on Eestis happelisi muldi enim Lõuna- ja Kagu-Eestis, sest seal on aluspõhjaks karbonaadivaene devoni liivakivi. Muldade hapestumise põhjustest ning tagajärgedest räägib Baltic Agro agronoom-nõustaja Annika Jõemaa. Seminaril tulevad teemaks ka mitmed innovatiivsed põllumajanduse abivahendid. Üheks uueks ja põnevaks lahenduseks muldade pH täpseks kaardistamiseks on SoilOptix. Ka FieldSense ilmajaamal on uuendusi – nüüdseks on programmi lisandunud võrgustik, tänu millele on kaardi peal võimalik näha punkte üle Eesti. SoilOptix mullanalüüsidest ja FieldSense põlluilmajaamast räägib lähemalt tootejuht Kevin Laande.

kl 13.30-15.30 Maaparanduse seminar (MEM+PTA)

Põllumajandus- ja Toiduameti esindajad räägivad seminaril, kuidas põllumees saab oma maaparanduse süsteeme lihtsate vahenditega korras hoida. Seminaril tuuakse praktilisi näiteid elust enesest. Maaeluministeeriumi esindaja tutvustab maaparandusseadust, toob välja maaparanduse erinevused ehitusseadusest, piirangud, kust saada maaparandusandmeid. Samuti tuleb juttu maaparandustoetustest.

EPA2021 täieliku seminaride kava leiab siit: http://epamess.ee/seminarid/

Kohtumiseni Eesti Põllumajanduse Aastanäitusel EPA2021 Tartus!

Eelmine luguEPA2021: Seminarid põllumajandusettevõtte juhile, millel peaks kindlasti osalema
Järgmine lugu12.10.2022 EPKK konverents “Metsandusfoorum 2022”