Eesti aiandus vajab tõhusamat valdkonnasisest koostööd

Homme, 23. märtsil kell 11 algab Paide Kultuurikeskuse väikses saalis Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoja tänavukevadine Aiandusfoorum. Foorumile oodatakse aiandustootjaid, -teadlasi ja valdkonnaga seotud spetsialiste.

EPKK aiandustoimkonna esimees Raivo Külasepp iseloomustab aiandustootmist Eestis järgmiste sõnadega: „Aiandussaaduste tootjaid ei toetata Eestis piisavalt, seetõttu on meie konkurentsivõime väga madal. Riiklikul tasandil pole tõsiselt võetavalt üritatudki luua olukorda, mis stimuleeriks ettevõtlikke inimesi selle tootmisvaldkonnaga tegelema. Loomulikult pole Eesti kliima nii ainulaadne, et ainult siin saab kasvatada mingit saadust. Siiski on kohapealsel tootmisel ilmselged eelised ja põhjused, mida sisseveetud saadustega korvata ei saa. Need on tööhõive tagamine maapiirkondade elanikele ja kohalike saaduste puhtus võrreldes sisseveetud saadustega. Viimase tagab meie kliimavöötme tõhusaim bioloogiline tõrjevahend – talv. Kuigi sissetoodud tooteid kontrollitakse ja üldjuhul on kõik „lubatud piires“, jätab kasutatud keemiline tõrje ometi jälje, mida saavad omal nahal tunda nii praegused kui tulevased põlvkonnad.“
Eesti aiandus vajab tõhusamat valdkonnasisest koostööd. See võimaldaks oluliselt tõsta tegevuste tulemuslikkust ning spetsialiseeruda vaid sellele, mida tõeliselt hästi osatakse. See tagaks ka realiseerimisvõimaluste avardumise, sest tarbijate teadlikkus on tõusnud ja soovitakse rohkem osta just kodumaiseid aiandussaadusi.

Eestis toodetakse aastas keskmiselt 50000 tonni avamaa- ja 13000 tonni katmikköögivilja. Lillekasvatus toimub Eestis ligi 20 hektaril põhiliselt katmikalal. 70 – 80 protsenti Eestis müüdavatest lõikelilledest imporditakse Euroopast. Viimastel aastatel on oluliselt laienenud erinevate suvelillede ja amplitaimede kasvatamine.
Aiandusfoorum korraldatakse koostöös Eesti Aiandusliiduga. Foorumiks valmib aiandusteemaliste artiklite kogumik.

Lisainfo: EPKK aiandustoimkonna esimees Raivo Külasepp, tel 5034735, e-post:raivo@grynefee.ee.

EPKK aiandustoimkonna koordinaator Vevo Olevsoo, tel 6009349, e-post: vevo@epkk.ee
 Ajakava
Aeg
Ettekande teema
Ettekandja / Asutus
11.00
Tervitus foorumis osalejatele
Raivo Külasepp
11.10- 11.30
Muudatused aiandusalases seadusandluses
Tambet Sova, PM
11.30-11.50
Eestis kasvatatud ja imporditud taimse materjali kontrolli tulemused
Maria Grišakova, Põllumajandusamet
11.50-12.10
Puu- ja köögivili kooli toidulaual – täiendav väljund aiandustootjale
Ahto Tilk, PM
12.10-12.30
Teadusuuringud köögiviljanduses
Priit Põldma, EMÜ
12.30-12.50
Köögiviljakasvatusarengud, turu nõudlus eri kultuuride lõikes
Johannes Valk, FIE
12.50-13.10
Reorganiseeritud nõuandeteenistus, aiandusele suunatud nõuandetooted
Lemmi Maasik, MES, Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus
13.10-14.00
Lõuna, tutvumine ekspositsiooniga
14.00-14.20
Arengud Eesti puuviljakasvatuses, väljundid turule
Toomas Rüütmann, Rõngu Aed AS
14.20-14.40
Ühistegevus marjakasvatuses, kogemused ja õppetunnid
Jekaterina Näälik, MES, Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus
14.40 – 15.00
Mahedate aiasaaduste tootmine Eestis, mahetootjate esindusorganisatsioonid
Eve Ader, PM
15.00 – 15.20
Uudiseid iluaiandusest
Mihkel Saar, Hansaplant AS
15.20 – 15.40
Uued tehnoloogiad aianduses, sordid, seemned ja tarvikud
Priit Rästas, Schetelig AS
15.40 – 16.00
Nooraednike kutsevõistlused 2010
Heino Luiga, Räpina Aianduskool
16.00 – 16.20
Foorumi lõpetamine, kokkuvõte
Foorumi ajal on võimalik tutvuda aiandussaaduste, -tarvikutega ning infomaterjalidega
Aiandusfoorumit toetab Euroopa Liit
Eelmine luguMaaelu Edendamise Sihtasutus teeb pankadega koostööd kevadtööde finantseerimisel
Järgmine luguEuroopa Parlamendis toetati päritolu kohustuslikku märgistamist