Euroopa Parlamendis toetati päritolu kohustuslikku märgistamist

16. märtsil toimus Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis (ENVI) hääletus aruande eelnõu üle, mis puudutab Euroopa Komisjoni ettepanekut võtta vastu toiduainete märgistamist puudutav määrus. Antud komisjoni arvamus on aluseks Euroopa Parlamendi täiskogu hääletusele, mis toimub eeldatavasti käesoleva aasta juunis.

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis leidis toetamist põhimõte, et toote sildil peaks viide päritolule olema kohustuslik. Toote päritolu märkimine peaks olema vastavalt raportile kohustuslik ühest koostisosast koosnevate toodete puhul, sh liha, linnuliha, piimatoodete ning puu- ja köögivilja puhul. Päritolu märkimise kohustust ei kohaldata töödeldud toodete puhul, mille valmistamisel on kasutatud mitut koostisosa. Raportis tehakse ettepanek, et kui tootja peab päritolu märkimist „ebapraktiliseks“, siis tuleks tootele märkida “määratlemata päritolu”. Ülejäänud kehtivad märgistamise reeglid jäävad samaks.

Euroopa piimakaubanduse organisatsiooni Ecolait hinnangul jääb töötlejatele/pakendajatele siiski märgistamisel valik, kas märkida pakendile toote viimane oluline töötlemise koht (päritolumaa) või tooraine põllumajandusliku tootmise koht. See võimaldaks mitmest riigist kogutud tooraine puhul toote pakendile märkida viimane töötlemise koht, ilma et peaks märkima tooraine päritolu. Ecolait hinnangul on võimalik, et märgistamise kohustust menetluse käigus siiski veelgi karmistatakse ja päritolu tuleb märkida kõikide piimatoodete puhul.

Määruse eelnõu lõplik heakskiitmine toimub siiski Euroopa Liidu Nõukogus liikmesriikide ministrite poolt. Päritolu kohustuslikku märgistamist toetavad lõunapoolsemad liikmesriigid, põhjapoolsed riigid on valdavalt selle vastu.

Eelmine luguEesti aiandus vajab tõhusamat valdkonnasisest koostööd
Järgmine luguAiandustootja otsib väljundit turule