Copa-Cogeca kokkuvõtted 2022

Kuupäev Töögrupp Päevakord Kokkuvõte
11.01.2022 Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
14.01.2022 Metsanduse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
9.02.2022 Põllumajandusühistute koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
10.02.2022 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
10.03.2022 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
18.03.2022 Otsetoetused ja rohestamine Päevakord Kokkuvõte
6.04.2022 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
28.-29.04.2022 Copa-Cogeca presiidiumide koosolek Päevakord Kokkuvõte
5.05.2022 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
15.06.2022 Lambakasvatuse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
16.-17.06.2022 Copa-Cogeca presiidiumide koosolek Päevakord Kokkuvõte
20.06.2022 Põllumajandustoodete kvaliteet Päevakord Kokkuvõte
22.06.2022 Põllumajandustoodete promotsioon Päevakord Kokkuvõte
30.06.2022 Keskkonna töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
7.07.2022 Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
08.09.2022 Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
09.09.2022 ÜPP otsetoetuste töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
22.-23.09.2022 Copa-Cogeca presiidiumide koosolek Päevakord Kokkuvõte
06.10.2022 Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
18.10.2022 Keskkonna töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
14.11.2022 Sealiha töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
17.11.2022 Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
01.12.2022 Copa-Cogeca presiidiumide koosolek Päevakord Kokkuvõte
15.12.2022 Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte