Copa-Cogeca kokkuvõtted 2018

Kuupäev Töögrupp Päevakord Kokkuvõte
18.01.2018 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
24.01.2018 Cogeca põllumajandusühistute koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
01.02.2018 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
07.02.2018 Copa-Cogeca tarneahela töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
19.02.2018 Copa-Cogeca piimanduse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
22.02.2018 Copa-Cogeca presiidiumide koosolekud Päevakord Kokkuvõte
09.03.2018 Euroopa Komisjoni otsetoetuste ja rohestamise CDG koosolek Päevakord Kokkuvõte
15.03.2018 EPKK kiri Herbert Dorfmannile ÜPP raporti kohta   Kiri
12.04.2018 Copa-Cogeca Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek Päevakord Kokkuvõte
23.04.2018 Copa-Cogeca veiseliha töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
26.04.2018 Copa-Cogeca presiidiumide koosolekud Päevakord Kokkuvõte
15.05.2018 Copa-Cogeca toiduainete (Foodstuffs) töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
17.05.2018 Copa-Cogeca linnuliha ja munade töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
22.05.2018 Copa-Cogeca mahetootmise töögrupi ja CDG koosolekud Päevakord Kokkuvõte
23.05.2018 Copa-Cogeca tarneahela töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
24.05.2018 Copa-Cogeca Poliitikaid Koordineeriva Komitee igakuine koosolek Päevakord Kokkuvõte
31.05.2018 Copa-Cogeca metsanduse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
04.06.2018 Toiduainete päritolumärgistus avalik kuulamine Europarlamendis Päevakava Kokkuvõte
15.06.2018 Copa Presiidiumi koosolek Päevakord Kokkuvõte
20.06.2018 Copa-Cogeca teravilja töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
21.06.2018 Balti riikide ja Põhjamaade ühine kiri põuakahjudest Hoganile   Kiri
28.06.2018 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek Päevakord Kokkuvõte
05.07.2018 EPKK seisukohad ÜPP tuleviku määruste kohta   Seisukohad
05.07.2018 Copa-Cogeca maaelu arengu töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
09.07.2018 Eesti, Läti ja Leedu põllumeeste kiri Phil Hoganile   Kiri
04.09.2018 Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
05.09.2018 Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee Päevakord Kokkuvõte
05.09.2018 Copa-Cogeca seminar „EL strateegia põllumajanduse digiteerimiseks“ Päevakord Kokkuvõte
13.09.2018 Copa-Cogeca presiidiumide koosolekud Päevakord Kokkuvõte
25.09.2018 Copa-Cogeca tarneahela töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
27.09.2018 Copa-Cogeca Poliitikaid Koordineeriv Komitee Päevakord Kokkuvõte
04.10.2018 Euroopa Komisjoni otsetoetuste ja rohestamise CDG koosolek Päevakord Kokkuvõte
11.10.2018 Euroopa Komisjoni koolitoidu seminar Päevakord Kokkuvõte
16.10.2018 CopaCogeca põllumajanduse rahvusvaheliste aspektide töögrupi ja EK töögrupi koosolekud Päevakord Kokkuvõte
18.10.2018 Copa‐Cogeca sealiha töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
18.10.2018 Copa‐Cogeca Poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek (POCC Monthly) Päevakord Kokkuvõte
24.10.2018 Cogeca põllumajandusühistute koordineeriv komitee Päevakord Kokkuvõte
25.10.2018 COPA‐COGECA maaelu arengu töögrupi ja EK maaelu arengu CDG (ekspertrühma) koosolek Päevakord Kokkuvõte
06.11.2018 Copa-Cogeca otsetoetuste ja rohestamise töörühma ning Komisjoni ÜPT ja rohestamise CDG (ekspertrühma) koosolekud Päevakord Kokkuvõte
12.11.2018 Copa‐Cogeca keskkonna töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
18.11.2018 Copa‐Cogeca piimanduse töögrupi koosolek Päevakord Kokkuvõte
27.11.2018 Copa-Cogeca metsanduse töögrupi ettevalmistavad koosolekud ning Euroopa Komisjoni ja sihtrühmade ühine koosolek Päevakord Kokkuvõte
28.11.2018 Cogeca ärifoorum ühistulise mahetootmise teemal Päevakord Kokkuvõte
29.11.2018 Copa-Cogeca presiidiumid Päevakord Kokkuvõte