AP 2017 kandidaat Margus Muld lööb piimanduses rekordeid

soovime-kaiusse-ehitada-uue-farmi-1200-lupsilehmale-samuti-laiendada-v-79639002Tänavu parima piimakarjakasvataja tiitli pälvinud Margus Muld on Raplamaal Kaiu farmis tõstnud lehmade piimatoodangu üle 12 200 kg lehma kohta aastas.
“Olen Venemaa seiklused ära teinud – Dobrutšis Pihkva oblastis ja Uuralites lüpsilehmi pidanud, nüüd on minu vastutuse all üksnes Eestimaa farmid,” ütleb Trigon Dairy Farming Estonia (TDFE) juhatuse liige Margus Muld rahulolevalt. Veel mõni aasta tagasi tuli tal Trigoni farmimajandust juhtida ka Venemaal, ehitada suurfarme ja õpetada venelastele nii moodsat piimandust kui ka lihtsalt
töötegemist. Nüüd saab ta keskenduda üksnes kodumaisele piimatootmisele ja tulemused on silmatorkavad. Viimastel aastatel on tema juhitava Kaiu LT OÜ 650pealine piimakari lüpsnud uusi rekordeid.

Veterinaararsti haridusega Margus Muld on põllumajandusringkondades tuntud tegija. Ta juhib väliskapitalil põhinevas suurfirmas Trigon Dairy Farming Estonia loomakasvatust ja põllumajandust nii Kärlas, Väätsal kui Kaius. Kõige silmapaistvamad tulemused on saavutatud Kaius.

“Kaiu LT on viimastel aastatel kuulunud Eesti piimakarja absoluutsesse eliiti lehma kohta piimatoodangult, toodang on suurenenud aastas lehma kohta 101 kg võrra,” selgitab Maaelu Edendamise Sihtasutuses (MES) juhatuse esimees Raul Rosenberg, miks tänavuse parima piimakarjakasvataja tiitli pälvis MESilt just Margus Muld.

Kõige hõivatum põllumajandusjuht
Margus Muld on pärit Läänemaalt. Tema isa oli kunagise Sõpruse näidiskolhoosi pealoomaarst, isa jälgedes õppis ka poeg EPAs veterinaararstiks – töötas loomaarsti, seemendaja ja loomakasvatusjuhina nii Kivi-Vigalas kui Reveris. Trigonisse kutsuti ta tööle 2006. aastal. Enne seda oli Nigula Piima tegevjuht, rajas Läänemaale uue lauda ja tõstis sealse karja piimatoodangut mitmesaja
kilo võrra lehma kohta.
Piimatootmine Eestis on koondunud Trigon Dairy Farming Estoniasse (TDFE), mille peakontor asub Tallinnas. Margus Muld on juhatuse liige, samuti on ta OÜ Kaiu LT, Kärla põllumajandusühistu TÜH ja ASi Väätsa Agro juhatuse liige. Kokku on nendes ettevõtetes 7000 looma (sh noorloomad), kellest 3600 on lüpsilehmad. TDFE valduses on 8100 ha põllumaad, sellest 4300 ha omandis. Kaiu ja Kärla farmid osteti 2006. aastal ning renoveeriti seejärel täielikult. Väätsa farm osteti 2012. aastal ja uus laut 80kohalise karussell-lüpsiplatsiga ehitati 2013. Kõik farmid on piimatootlikkuse poolest Eesti parimate seas. Nii ongi selle mehe vastutushaare väga avar – juhtida tuleb korraga kolme põllumajandusettevõtte tegevust nii, et ka kõige rängemal kriisiajal pinnale jääda.  Margus Muld on seda väga edukalt suutnud, töömahult saab teda pidada kõige hõivatumaks põllumajandusjuhiks Eestis.

Edu tagab täpne analüüs
Tippjuht selgitab, et vaid läbi toimiva juhtimisstruktuuri, täpselt koostatud eelarvete ja igakuiste kasumiaruannete analüüsi saab teha õigeid juhtimisotsuseid.
“Vastutan kogu Trigoni farmimajanduse eest – eelarved, rahavood, toodang, tehnika, söödad, väetised, taimekaitse,” selgitab Trigoni põllumajandusjuht. Ta toob esile, et väga tihe koostöö on farmide tegevjuhtide ning raamatupidajatega. Aruandeid – Exceli tabeleid – koostatakse igal nädalal. Sealt selgub hetkeseis – kas piimahind on langenud, mõni loom ära surnud või muud juhtunud. Firmas käib täpne majandusarvestus läbi eelarve ja rahavoogude range võrdluse. Kõik suuremad hanked – tehnika-, söödaostud jms – tehakse kolme farmi peale ühiselt.
“Mulle loomaarstina väga ei meeldi kirjatööd teha, aga ütlen ausalt – majandusarvestus on minu põhitööriist, mille alusel tulevad investeerimisotsused, sööda- ja tehnikaostud,” teatab tippjuht.
Praktikuna oskab see mees näha kogu tootmisprotsessi ning vajadusel igas üksikus detailis kaasa rääkida.
“Juhtimine, töötajad, hooned, loomad – kõik on ühes valemis võrdselt tähtsad.”

Kaiu tipule peavad järgnema teised
“Loomakasvatus on lihtne – tuleb teha kõik, et lehmal oleks hea ja mugav olla. Et sööt oleks kvaliteetne, allapanu kuiv, sõnnik välja viidud. Oleks värske õhk ja valgus, lüpsiseadmed korras ning lüpsjad rahulikud,” teatab kogenud veterinaar.
Praegu on Kaiu farmis 650 lüpsilehma. Lehmi lüpstakse 2 × 20 paralleellüpsiplatsil kolm korda päevas 40 lehma korraga. Mullu tootsid Kaius holsteini tõugu lehmad 12 223 kg piima lehma kohta aastas, mis on Eesti rekord. Sellise piimatoodanguni on Kaiu farmis viinud väga hea geneetilise lüpsivõimega kari, suurepärane meeskonnatöö ning täppisarvutustel baseeruv söödaratsioon.
“Kaiu loomad on parimal järjel tõuaretusega, siia saime kõige varem oma farmi ehitada ja kõige kauem oleme teinud loomade selekteerimist,” selgitab Margus Muld. Loe edasi Maalehest.

Kandidaat Margus Muld
Kaiu LT OÜ, Kaiu vald, Raplamaa.
Piimakarjakasvatus, 650 lüpsilehma aastatoodanguga 12 223 kg lehma kohta. Noorkari 650.
Maad haritakse 1800 ha, sellest pool on ettevõtte omandis.
Teraviljakasvatus: raps, oder, nisu, tritik. Rohumaadel tehakse silo.
2008. aastal valminud vabapidamisega lauda-kompleks, silohoidlad, puistesöödahoidlad. Nüüdisaegne põllutehnika.
40 töötajat.

MIS TOOB EDU
Hea organiseerimisvõime ja tipptulemustele orienteeritus.
Tulemuslik tõuaretus ja täppisarvutusel baseeruv söödaratsioon.
Oskuslik meeskonnatöö.

MARIKA OESELG, MESi nõuandeteenistuse loomakasvatuse konsulendi kommentaar:
Tulevikku vaatav juht
Margus Mulda saab iseloomustada kui ettenägelikku juhti, kes on suutnud luua aktiivse ja tulevikku vaatava meeskonna. Tal on õnnestunud teadmised, kogemused ja isikuomadused juhina realiseerida. Arutelude käigus on püütud ettevõtte arengu jaoks leida parimad lahendused, kasutades kõrge kvaliteediga nõuannet ja kaasates tulevikku suunatud teavet USA nõustajatelt. Ühes intervjuus on Margus öelnud, et hindab ka töötajates avatud mõtlemist, korrektsust ning järjekindlust oma toimingutes.

Eelmine luguÕppepäevad “Veeseadusest põllumehele”
Järgmine luguKonverents „Ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood“