Õppepäevad “Veeseadusest põllumehele”

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub õppepäevadele “Veeseadusest põllumehele”. Kehtivat veeseadust ja ees ootavaid seadusemuudatusi tutvustavad Keskkonnaministeeriumi veeosakonna, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti spetsialistid.

Kokku korraldatakse 4 õppepäeva:

Saaremaal Kõljala külamajas 10. oktoober 2017

Lääne-Virumaal Vinni spordikeskuses 25. oktoober 2017

Põlvamaal Põlva kultuurikeskuses 14. november 2017

Järvamaal Türi kultuurikeskuses 29. november 2017.

NB! Palume varakult ette registreerida SIIN või pikk.ee lehel, sest kohtade arv on piiratud!

 

P Ä E V A K A V A

 

9:30 – 10:00 Registreerimine, tervituskohv
10:00 – 10:05 Sissejuhatus – Ann Riisenberg, EPKK keskkonnavaldkonna juht
10:00 – 12:00 Sõnniku liigid, sõnnikuhoidla ja sõnniku aunas hoidmise nõuded sh sõnnikuhoidla mahutavuse arvutamine
Väetamise nõuded ja piirangud,  sh väetamine kaldega, kaitsmata põhjaveega ja nitraaditundlikel aladel, sõnnikuga antavad N ja P piirangud, vedelsõnniku laotusplaani nõude olemus
12:00 – 13:00 Lõuna
13:00 – 15:00 Nõuded silo ladustamiskohtadele sh silomahla kogumiskaevudele
Põlluraamatu pidamise ja väetusplaani koostamise nõuded
15:00 – 15:30 Kohvipaus
15:30 – 16:30

Veekaitsevöönd: piirangud, karjatamine veekaitsevööndis

 

Ettekanded
Timo Kangur: Veeseadusest põllumehele
Milvi Aun: Veemajanduskavad ja põllumajandus – kas on midagi ühist?
Melika Paljak: Veeinfosüsteem – Veeveeb. Põllumajanduslikud rakendused

Õppepäeva kõiki teemasid selgitab Keskkonnaministeeriumi esindaja, sellele järgnevad Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti kommentaarid järelevalve seisukohast.

Õppepäevad on organiseeritud projekti “GreenAgri” CB272 raames ja finantseeritud Kesk-Läänemere programmist 2014-2020  ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt.

Lisainfo Ann Riisenberg – 52 45 875

Eelmine luguEesti ja Läti põllumehed korraldavad Põlvamaal tahesõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise õppepäeva
Järgmine luguAP 2017 kandidaat Margus Muld lööb piimanduses rekordeid