AP 2014: Ilmar Teevet viis Vändra OÜ piimanduse tõusule

Ilmar Teevet viis Vändra OÜ piimanduse tõusuleVändra OÜ juhataja Ilmar Teevet on viimastel aastatel valmis ehitanud mitu laudakompleksi ja suurendanud piima­karja aastalüpsi enam kui 11 tonnini lehma kohta. Ilmar Teevet on kiire mees, alati teistest mitme sammu võrra ees. Kui teised karjakasvatajad alles plaanisid uute lautade ehitust, olid Teevetil juba laudad-küünid kerkinud. 2006. aastal avati Sõõrike uus laudakompleks Vaki külas: lüpsilaut 550 lehmale koos si­lohoidlate ja jõusöödahoidla-ga. Samal aastal said valmis ka vasikalaut ja lägahoidla. See­järel asus Teevet innukalt ehi­tama uusi hooneid. 2008. aas­tal valmis laut 300 kinnislehmale, 2009. aastal noorkarjale. Pea igal aastal on Vändra osa­ühingus midagi juurde või üm­ber ehitatud. Edasi loe Maalehest. “Suures firmas ei tee üksi mi­dagi, kõik saavutame meeskon­natööga,” ütleb Ilmar Teevet. “Ma ei tee ühtegi tööd selleks, et ennast näidata, vaid ikka sel­le nimel, et loomadel oleks hea olla. Kui pidamistingimused on head ja kogu kompleks kor­ras, on loomad rahul ja tuleb ka toodang.” Tänavu pälvis Ilmar Teevet Maaelu Edendamise Sihtasutu­selt parima piimakarjakasvataja tiitli, Pärnumaa parimaks maa­elu edendajaks on ta nimetatud 2008. ja 2012. aastal. Edasi loeMaalehest.

KOMMENTAAE

OLAV KÄRT, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor

OÜ Vändra on üks paremini välja arendatud põllu­majandusettevõtteid. Ilmar Teevet on ettevõtet arendanud rahulikult ja korralikult, nii on tootmise tase kiiresti kasvanud. Olen siin omal ajal nõus­tanud, nüüd aitab minu endine magistrant Andres Leesmäe piimakarja sööda­ratsioone teha.

Ka loomakasvatusjuht Ene Vaakmann on väga tubli.

Eraldi väärib esiletõst­mist see, et OÜs Vändra on suurt tähelepanu pööratud noorkarjale. Noorkarjalaut on korralikult ehitatud, et loomad kas­vaksid heades tingimustes ja annaksid edaspidi kõrget toodangut.

Ka töökultuur on väga kõrge, siin firmas jagub raha nii investeeringuteks kui palkadeks, ja töötaja­tesse suhtutakse meeldi­valt.

Ilmar Teevet on firmat arendades optimaalselt ära kasutanud kõik oma võimalused ja tulemuseks on lehmade tipptoodang.

Eelmine luguAP 2014: Läänemaa lihaveisekasvataja Arne Tamm hooldab rannaalasid
Järgmine luguAP 2014: Urmas Laht: Meie pole Taani seakasvatajatest kehvemad