Avaleht Põllumajandus AP 2014: Läänemaa lihaveisekasvataja Arne Tamm hooldab rannaalasid

AP 2014: Läänemaa lihaveisekasvataja Arne Tamm hooldab rannaalasid

Läänemaa lihaveisekasvataja hooldab rannaalasidArne Tamm harib koos perega üle 900 ha maid ja karjatab lihaveiseid Haapsalu lahe ääres Silma looduskaitsealal. Arne Tamm on tõusnud üheks tuntumaks lihaveisekasvatajaks, nii et siit karjast soovivad lihavei­seid kokku osta ka šveitslased. “Šveitslastega pole me veel kaubale saanud, nad tulevad ja võtavad siit proovipartiid, eks siis näis,” teatab peremees ta­gasihoidlikult. Tegu on lihaveis­te turustamise projektiga “Baltic Grassland Beef’, mida rahastab Šveitsi jaemüügikett COOP ees­märgiga importida kvaliteetset veiseliha Šveitsi Baltimaadest. “Eestlased võiks ka rohkem veiseliha süüa, kas või korra nä­dalas sealiha asemel,” teatab pe­remees lühidalt. Silma looduskaitseala rannaniitudel nosivad loomad rahuli­kult kesistel aladel, otsivad ka­dakate vahelt rohututte. Taamal terendab Saunja laht. Karjas on herefordid, aberdiin-angused, nende ristandid ning šoti mägiveised. Arne Tamm on põline Läänemaa mees, Linnamäel kasvanud ja koolis käinud. Pärast kutsekesk­kooli lõpetamist tuli mees koha­likku kolhoosi tagasi. 1990. aas­tatel kolhooside lagunemise ajal ostis Tamm kaks kolhoosilauta ja hakkas algul piimakarja pida­ma, hiljem läks üle lihaveistele. Koos elukaaslase Annega on Lin­namäel Kruundi talus üles kasva­tatud viis last – neli poega ja üks tütar, nii et töökäte puudust siin peres karta ei ole. Edasi loe Maalehest.

KANDIDAAT: ARNE TAMM

Westfarm OÜ, Arne Tamm OÜ

– Lääne-Nigula vald, Läänemaa.

– Lihaveisekasvatus, teraviljakasvatus.

– 260 lihaveist: herefordid, aberdiin-angused, šoti mägiveised.

– Veiste müük 80–100 looma aastas.

– Maakasutus 950 ha, teravili ja raps 560 ha, rohumaid ligi 200 ha, rannaalasid 190 ha.

– Kaasaegne lihaveiste külmlaut, uusim põllumajandustehnika koos täppisviljelusega.

– Kolm palgatöötajat

KOMMENTAAR

ALDO TAMM, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juha­tuse esimees

Arne Tamm on tõsine ja tegus põllumees, tema ette­võtmiste mahud ja hektarid on suured, samas on see pooleldi pereettevõtmine, isa kõrval tegutsevad ka pojad.

Tamm on aastatega üles ehitanud kaasaegse, efektiivselt toimiva ja kesk­konnasõbraliku ettevõtte, mida on rõõm ka väliskü­lalistele näidata. Ta oli üks esimesi, kes rajas uue liha­veiste külmlauda – toona oli see väga eesrindlik samm, innustuseks ka teistele kasvatajatele. Kõike tehakse selles ette­võttes väga põhjalikult ja korralikult. Oleme omavahel ikka aeg-ajalt konsultee­rinud lihaveisekasvatuse teemadel, Tamm on ka meie seltsi liige.

Loomade tõuvalik selles karjas on sobiv (herefor­did ja angused), eriti kui arvestada rannaalasid. Läänemaal ei ole taimestik kuigi hea, seetõttu sobivad ekstensiivsed tõud mere äärde väga hästi. Tamm on kindla käega majandaja, ta on õpetanud ka oma neli poega tegema põllu­töid ja kasvatama lihavei­seid.

Eelmine luguTulevast aastast peavad põllumajandustootjad täitma keskkonnaalaseid lisanõudeid
Järgmine luguAP 2014: Ilmar Teevet viis Vändra OÜ piimanduse tõusule