19.11.2020 – EPKK infopäev Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud

Foto: WTO

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel infopäeva Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud.

NB! Infopäev toimub 19. novembril kell 10:00 – 13.50 virtuaalselt Zoom keskkonnas.
Muudatuse tegime seoses COVID-19 olukorra arengutega meie kõikide tervise huvides ja turvalisuse tagamiseks. 

Päevakava:
10:00-10:15 Kogunemine, ühenduse testimine

I osa – EL rohepoliitika ja uue perioodi ÜPP
10:15 – 11:00  EL ühise põllumajanduspoliitika keskkonnasekkumiste hetkeseis – Martti Mandel, Maaeluministeerium
11:00 – 11:30 EL rohelepe – Riina Maruštšak, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
11:30 – 12:00 Päikesepaneelid põllumajanduses – Hannes Aus, Smartecon OÜ

12:00 – 12:30 Paus

II osa – Süsiniku jalajälje kaardistamine
12:30 – 13:10 CO2 emissiooni kaardistamine ettevõttes, jalajälje arvutamine ning sellega kaasnevad võimalused tootmise efektiivsemaks ja keskkonnasäästlikumaks muutmiseks – Pillerin Puskar, Alltech Eesti
13:10 – 13:50 Agrone roheprogramm ja süsiniku emissioonide kaardistamine – Silver Kuus, Agrone Grupp 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonna II raames; Rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb – 50 86 664 või maire@epkk.ee

Eelmine lugu18.11.2020 – LIFE IP CleanEST projekti seminar
Järgmine luguMangeni ja Õnne farmide lägast toodetakse biometaani