18.11.2020 – LIFE IP CleanEST projekti seminar

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koostöös Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga LIFE IP CleanEST projekti raames seminari.

Seminar toimub 18. novembril kell 10:00–14:00 veebikeskkonnas Zoom.

Asukoht: Zoom veebikeskkond, veebilink liitumiseks: https://us02web.zoom.us/j/88302441056

Seminari eesmärk on anda ülevaade LIFE IP CleanEST projektist, keskendudes põllumajandusega seotud tegevustele ning selgitada erinevaid lähenemisi ja väljatöötatud kalkulaatoreid toiteelementide ja orgaanilise süsiniku bilansi arvutamiseks. Selgitame bilansikalkulaatorite võimalusi ning tulemuste tõlgendamise võimalusi nii keskkonnamõju hindamise kui ka väetamise optimeerimise valguses.

Lisaks tutvustame äsjavalminud Eesti Maaülikooli toitainete bilansi kalkulaatorit ja pakume ettevõtetele võimalust osaleda kalkulaatori testimises (testimisega saavad liituda projektipiirkonda – Järvamaa, Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa – kuuluvad ettevõtted). Sellega liitumisel saate tasuta enda ettevõttele tehtud bilansi koos teadlaste poolse nõustamisega. Kuna uue perioodi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava raames planeeritakse toitainete bilansi rakendamist ühe baastingimusena, siis on see hea võimalus olla nii-öelda üks samm ees ning saada oma ettevõttele teadlaste poolt koostatud bilanss, mida on tulevikus võimalik vastavalt vajadusele kohandada. Siinkohal rõhutame, kõik testimise raames esitatud andmed saavad olema konfidentsiaalsed (st ettevõtte andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele).

Päevakava:

  • Kell 10:00–10:20 – LIFE IP CleanEST projekti tutvustus, Mari Sepp (KeM)
  • Kell 10:20–11:00 – Ülevaade põllumajandusliku veeseire uuringust ja esialgsetest tulemustest, Arvo Iital (TalTech)
  • Kell 11:00–12:00 – Toitainete bilanss – tähtsus põllumajanduses, võimalikud lähenemised ja kalkulaatorid, Alar Astover ja Karin Kauer (EMÜ)
  • Kell 12:00–12:45 – lõunapaus
  • Kell 12:45–14:00 – Äsjavalminud toitainete bilansi kalkulaatori testimine – protsessi tutvustamine ja arutelu, Alar Astover (EMÜ)  

Palume oma osalemisest või mitte osalemisest teada SIIN.

Toiteelementide ja orgaanilise süsiniku bilansi arvestamine talu ja põllu tasandil on suure tähtsusega nii tootmise tõhususe kui ka võimaliku kaasneva keskkonnamõju vaates. Veekaitse ja sellega kaasnevate piirangute  kontekstis keskendutakse eelkõige lämmastikule (N) ja fosforile (P). Põllumajandustootjale on N ja P ning nendega lahutamatult seotud orgaanilise aine ringe tasakaalustatus väga oluline tagamaks hea saagikus, mullaviljakus ja majanduslik efektiivsus. Kui kõigile on harjumuspärane raamatupidamises bilanssi kokku arvestada, siis põllumajanduses pole mitte vähem oluline arvestada toiteelementide ja orgaanilise aine voogusid.

Lisainfo: Riina Maruštšak, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja keskkonnavaldkonna juht – e-post: riina@epkk.ee, tel. +372 55 28 263

Eelmine luguPõllumajanduse ja maaelu eelinfo 47. nädal
Järgmine lugu19.11.2020 – EPKK infopäev Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud