Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 47. nädal

Esmaspäev, 18. november

18. novembril toimub Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istung, kus osalevad Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ning kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann. Päevakorras on ühise põllumajanduspoliitika keskkonna- ja kliimaaspektid, üleminekumäärused ning liikmesriikide küsimused aktuaalsetel teemadel. Lisaks kavandatakse kohtumised 19.11 Euroopa Parlamendi saadikute Chris Daviesega, Paolo De Castroga, Peter Jahriga ja Pierre Karleskindiga.

18. novembril toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse regionaaltoetusi, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab.

18. novembril toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Fr.R.Kreutzwaldi 56/1 õppehoone, Tehnikamaja avatud ülikooli õppeklass) koolitus Toidu säilitamisnõuete määramine. Täpsem info ja registreerumine SIIN.

18. kuni 20. novembrini toimub Järvamaal Säreveres taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 tundi, vaata lähemalt SIIT). Teemad: 30 Taimekaitseseadme tüübid; ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel. Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel; taimekaitseseadme ettevalmistamine tööks; taimekaitseseadme tehniline kontroll (praktiline töö koolikeskkonnas). Sissejuhatus. Integreeritud taimekaitse põhimõtted; turule lubatud taimekaitsevahendite liigitus. Piraattaimekaitsevahendid; tööohutus. Tööohutus; ohutusnõuded taimekaitsevahendite kasutamisel. Kultuurtaimede kahjustajad, umbrohud, nende tõrjevõimalused. Taimekaitsevahendi pakendi märgistuse ja ohutuskaardi lugemine; taimekaitsevahendi pakendi käitlemine (praktiline töö koolikeskkonnas). Taimekaitsevahendi pakendi käitlemine; seadusandlus, isikukaitsevahendid, (praktiline töö koolikeskkonnas). Ülevaade turule lubatud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine (praktiline töö koolikeskkonnas). Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine, kulunormi arvutamine (praktiline töö koolikeskkonnas). EKSAM – PMA piirkonna inspektor ja Kaja Marrandi. Lektorid: Kaja Marrandi ja Marek Kõbu. Registreerimine koolitustele SIIN. Lisainfo: Ruth Türk, JKHK koolitusjuht, ruth.turk@jkhk.ee, 5329 2188.

18. novembril korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Maaeluministeeriumi tellimusel ja koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga tasuta infopäeva teemal Põllumajandusloomade aretus, Rakveres Aqua Hotel ja Spa konverentsikeskuses Rooma I saalis (Parkali 4, Rakvere, Lääne-Viru maakond). Teemad: Üleminekuperioodid – Laktatsioonist kinnisperioodini ja tagasi – Paul Sundberg, Sexing Technology (USA), aretustehnikate juht; Tootmiskarjade geneetiline areng läbi genoomtestimise ja suguselekteeritud sperma – Louis Prange , Sexing Technology (USA), rahvusvaheliste suhete juht. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

18. novembril korraldab Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus Jõgevamaal Eesti Taimekasvatuse Instituudis (Aamisepa 1, Jõgeva alevik) maheseemnekasvatuse esitluspäeva. Kavas: ETKI uue teraviljade aretuskeskuse tutvustus. Mahepõllumajandusliku sertifitseeritud seemne kasvatamine koostöös ETKIga – probleemid ja võimalused. Esitlustegevust juhivad Pille Ardel ja Ilmar Tamm. Täiendav info 5225936.


Teisipäev, 19. november

19. novembril toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse Lõuna-Eestit räsinud tormikahjustustest ja nende likvideerimisest ning tormiga kaasnenud kulusid, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Elektrilevi OÜ, Elering ASi, Võru Linnavalitsuse ning Räpina valla esindajad (ruum L 332).

19. novembril algusega kell 10 korraldab Eesti Maaülikool Tartus Eesti Maaülikooli Metsamaja kaldauditooriumis (Kreutzwaldi 5 – 1A5) avamaaköögiviljade keskkonnasõbraliku väetamise tasuta infopäeva. Infopäeva viivad läbi Priit Põldma (EMÜ), Ene Kiudsoo ja Indrek Teder (Baltic Agro AS). Teemad: Põhiväetamine: toitelelementide omastamist mõjutavad tegurid. Köögiviljade kasvuaegne pealtväetamine. Lehekaudne täiendav väetamine. Köögiviljakultuuride spetsiifilised väetamissoovitused. Arutelu, kohapeal tekkinud küsimused. Eelregistreerumine SIIN. Lisainfo e-postilt: priit.poldma@emu.ee.


Kolmapäev, 20. november

20. novembril toimub Põllumajandusametis (Teaduse 2, Saku) taimekaitse nõukogu kohtumine. Räägitakse taimekaitse valdkonna tänavustest kontrollitulemustest ning tuleva aasta plaanidest, jagatakse infot ühise põllumajanduspoliitika uue perioodi taimekaitseteemalistest ettepanekutest ning vahepeal toimunud valdkondlikest kohtumistest. Osalevad keskkonna- ja põllumajandusorganisatsioonide esindajad, teadusasutused (ETKI ja Maaülikool) ning mesindusorganisatsioonid.

20. – 22. novembrini toimub Saksamaal Soltaus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja projekti BalticBiomass4Value töörühma 3. koosolek, mille eesmärk on eesseisva aruandlusperioodi eel anda ülevaade käimasolevatest tegevustest (valminud aruanded, jne) ja planeerida järgmise perioodi tegevusi. Koosolekul osaleb EPKK keskkonnavaldkonna juht Riina Maruštšak.

20. novembril kell 13 – 16.15 toimub Äripäeva tasuta veebiseminar „Lepingud metsanduses II: Kuidas tagada lepingu täitmine ilma probleemideta?“ Käsitletakse metsanduse valdkonna tüüpilisi lepinguid ja nendega seotud probleeme. Räägitakse järgmistest lepingutest: 1) kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping; 2) metsamaterjali võõrandamise leping; 3) raieteenuse leping; 4) naaberkinnisasja kasutamise kokkulepe (seoses juurdepääsutee kasutamise ja laoplatsi rajamisega); 5) kasutusvalduse seadmise leping. Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili. Registreerimine SIIN.

20. ja 21. novembril toimub Tartus Eesti Maaülikoolis tasuta koolitus Nõustamismetoodika konsulendile I ja II moodul. Koolituse korraldaja on Eesti Maaülikool, lähem info koolituse kohta maaülikooli avatud ülikooli kodulehelt http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/. Registreerumine SIIN.

20. novembril algusega kell 10 toimub Põlvamaal Peri farmis koolitus Põllumajandusloomade heaolu – piimaveised. Teemad: Farmist tapamajani piimaveistega kohalduv seadusandlus; Piimaveiste pidamise nõuded farmis; Ülevaade piimaveiste anatoomiast, füsioloogiast; Transpordisobivus; Piimaveiste ajamine veokisse; Piimaveiste heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas. Registreeruda SIIN.

20. novembril algusega kell 9 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Veskisilla hotellis Järvamaal (Türi-Alliku) keskkonnasõbraliku majandamise täiendkoolituse neile, kes on selle meetmega liitunud. Teemad: Piirkondlik mullakaitse toetus. Mulla kasutussobivus. Mullauuringute olulisemad tulemused põllumehele. Väetistarbekaardid ja väetamise soovitused. Vahe- ja haljasväetiskultuurid ja nende tähtsus, huumusbilansi kalkulaator. Praktiline ülesanne. Mesilased – kasulikud, kuid haavatavad putukad. QUESSA projekti tulemused. Arutelu, kokkuvõte. Registreerumine SIIN. Lisainfo: 508 7320, Jaan Sõrra.

20. novembril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Tartumaa Põllumeeste Liidus (Tartu, Jalaka 48) tasuta infopäeva „Maaparandusest maaomanikule/maakasutajale“. Teemad: Maaparandussüsteemist üldiselt – maaparanduse seis ja tulevik. Kust saada infot, kas minu maal on maaparandussüsteem Esmased abinõud maaparandussüsteemi korrashoidmiseks (kaevud, dreenisuudmed, kraavid) Milliseid materjale ja kuidas kasutada. Seadusemuudatused maaparanduses. Lektor on maaeluministeeriumi maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Hannes Puu. Registreerimine SIIN. Lisainfo: Jaan Sõrra, 508 7320.

20. novembril algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a) Miniviljelusvõistluse lõpukonverents, kus räägitakse noorte taimekasvatajate kogemustest 2019. aasta suviviljade kasvatamisel. Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise kolmanda aasta tudengid räägivad nisu ja rapsi saagist ja kvaliteedist ning selgitavad, kuidas tulemused saadi ning mida see suvi neile õpetas.

20. novembril algusega kell 12 toimub Hiiumaa Vallavalitsuse saalis Kärdlas (Keskväljak 5a) tasuta infopäev Nõuded loomakasvatuses. Teemad: Uus veeseadus. Nõuded sõnniku hoidmisele, talvisele söötmisplatsile, karjatamisele ja põlluraamatu pidamisele. Loomade heaolu, söödaohutuse ja bioturvalisuse nõuded. Nõuetele vastavuse nõuded. Lektor loomakasvatuse konsulent Vaike Nõu. Tel. 5242319, vaike.nou@mail.ee. Registreerumine SIIN.


Neljapäev, 21. november

21. novembril algusega kell 10 toimub Rakveres Aqva Konverentsikeskuses Eesti Põllumaandus-Kaubanduskoja Lihafoorum 2019. Moderaator: Marko Kass. Registreerimine SIIN või www.dimedium.ee. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

21. ja 22. novembril toimub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja BreedExpo kontaktreis Gruusiasse, kus külastatakse põllumajandusmessi, kohtutakse aretusorganisatsioonidega.

21. novembril algusega kell 9 toimub Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis tasuta koolitus “Põllumajandusloomade heaolu – lihaveisekasvatus”. Lektor: Targo Pikkmets, pikaajaliste kogemustega lihaveisekasvataja OÜ Talu ja Tulu, konsulent. Eelregistreerimine SIIN. Lisainfo: marika.oeselg@gmail.com, tel 513 6242.

21. novembril korraldab Organic Estonia Läänemaa mahetootjate tasuta külastuspäeva. Külastame Uus-Vainu mahetalu – tutvume mahetalu tegevustega, talu kasvatab teravilja, tehakse puidutööd; Ain Meentalo elab Haapsalu külje all ning ta tutvustab meile oma mahekasvatust. Külastuse sisse mahub ka mõnus lõunapaus; Tammejuure talu rahvas tutvustab meile oma tegemisi ja olulisemaid saavutusi. Lisainfo ja küsimused: mare@organicestonia.ee. Registreerimine SIIN.

21. novembril algusega kell 12 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Tallinnas Tallinna Tehnikaülikooli Loodusteaduste majas (Akadeemia tee 15) infopäeva teemal „Toidu kvaliteedi hindamine: tootearendus, toote kirjeldamine ja sensoorne analüüs tootegruppide kaupa“. Lektor: emeriitprofessor Raivo Vokk. Infopäev koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teemad: Mee koostis ja kvaliteet. Kvaliteedile esitatavad nõuded Eestis ja teistes riikides. Mee bioaktiivsed ühendid. Magusa maitse tunnetus ja erinevate magusainete toime organismis. Hinnatavate tunnuste reastamine tähtsuse järgi. Gaseeritud jookide toime organismile ja miks mulliga mineraalvesi on hinnatavam? Praktiline osa käsitleb infopäeva teoreetilises osas käsitletud toodete kvaliteediomaduste praktilist määramist ja hindamist. Lisainfo Evi Randpere, evi@epkk.ee.

21. novembril toimub Mustla rahvamajas XII Mulgi konverents “Mes tõi meid siia, ei vii meid enämb edesi”.


Reede, 22. november

22. novembril algusega kell 10 toimub Rakveres Aqva Konverentsikeskuses EPKK Seakasvatuse aastakonverents 2019. Moderaator: Einar Jakobi. Konverentsi kava vaata SIIT. Registreerumine SIIN.

22. novembril algusega kell 10 toimub Rakveres Aqva Konverentsikeskuses EPKK Lihaveisekasvatuse aastakonverents 2019. Moderaator: Marko Kass. Konverentsi kava vaata SIIT. Registreerumine SIIN.

22. novembril algusega kell 12 korraldavad Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool ja Viljeluspäevad MTÜ Viljelusvõistlus 2019 lõpukonverentsi Kuremaa lossis (Lossi 1, Kuremaa) Jõgevamaal. Teemad: Viljaaasta 2019 ja perspektiivid tulevikuks – Kristel Maidre; 15 aastat Viljelusvõistlust – Margus Ameerikas; Nisu kvaliteedi erinevad tahud – Reine Koppel; Kogemused selle aasta viljelusvõistluselt ja Miniviljelusvõistlus 2019 tulemused – Evelin Loit; Taimekasvataja kogemused ja tähelepanekud – Andre Randoja, Aaspere Agro OÜ; Viljelusvõistluse põldude tulukus 2019 – Raivo Vettik; Taimekasvataja kogemused ja tähelepanekud – Kalle Kits, Mudasilla talu; Kohtunike tähelepanekud 2019.a. viljelusvõistluselt – Tiiu Annuk, Indrek Keres; Taimekasvataja kogemused ja tähelepanekud – Sven-Erik Lohu Milligrupp OÜ; Veskile ja pagarile vajaliku viljakvaliteedi tagamine – Märtin Rõõmusaar, Raismikuoja OÜ; Viljelusvõistlus 2019 lõpptulemused ja parimate tunnustamine.

22. novembril algusega kell 10.30 toimub Olustveres, Teenindus ja Maamajanduskoolis tasuta infopäev Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed). Infopäeva eesmärk on tõsta lamba- ja kitsekasvatajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade välitingimustes pidamisest lähtuvalt keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu vältimise nõuetest; veekaitse, sõnnik, silo ( sh käsitletakse peamiseid heaolu halvendavaid tegureid). Lektor Ell Sellis. konsulent, mahetalunik ja lambakasvataja, ELKL juhatuse liige. Registreeruda SIIN. Lisainfo: marika.oeselg@gmail.com või tel 513 6242.

22. novembril kell 10–13 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis loeng „Elukoht maal ⎼ jääda või minna, siia või sinna”, lektor on Joanna Storie. Vestlusringis saavad sõna Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), Kaire Luht (Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja), Triin Kallas (Eesti Leader Liidu tegevjuht) ja Kai Kalmann (Maaeluministeeriumi maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo juhataja). Loengute sarja „Teadlase vaade kogukonna arengule“ korraldab Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond koostöös Maaeluministeeriumiga.


 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

Eelmine luguSkandinaaviamaade suurim mahemess oli tulevikku vaatavalt kontaktiderohke
Järgmine lugu18.11.2020 – LIFE IP CleanEST projekti seminar