Teravili

Statistikaameti esialgsetel andmetel moodustas teravilja kasvupind 2018. aastal 350 433 ha, aastaga kasvas teravilja kasvupind 6%.

Teravilja kasvupinnast moodustasid suviteraviljad 72% (253 472 ha) ja taliteraviljad 28% (96 962 ha). Võrreldes eelmise aastaga vähenes taliteravilja kasvupind 23%, suviteravilja kasvupind aga suurenes 24% ja seda just talivilja kasvupinna vähenemise arvelt. Võrdlusena moodustas 2019. aasta teravilja külvipind 364 486 ha, mis annab aastaseks kasvuks 4%.  Teraviljasaak kokku oli 2018. aastal 919 828 tonni, mida on 29,9% vähem kui aasta varem.

Vastavalt 2019. aasta prognoosile moodustab teraviljasaak 1 588 909 tonni ehk 72,7% enam kui 2018. aastal. 

Teraviljasaagist moodustas 450 265 tonni nisu, 347 497 tonni oder ja 29 511 tonni rukis. Ühelt hektarilt saadi nisu 2913, otra 2509 ja rukist 2719 kilogrammi. Teravilja kogusaagist moodustas nisu 49%, oder 38%, kaer 9% ja rukis 3%. Võrreldes 2017. aastaga vähenes nisusaak 37%, odrasaak 18%, rukkisaak 44% ning kaerasaak 12%. Teravilja keskmiseks saagikuseks kujunes 2625 kg/ha, mis võrreldes 2017. aastaga vähenes 34%. Seevastu 2019. aasta prognoosi põhjal hinnatakse teravilja keskmiseks saagikuseks 4359 kg/ha, mis annab keskmiseks saagikuse kasvuks 66,1%.

Teravilja eksporditi rahalises väärtuses 2018. aastal 101,8 mln € eest, mida on 31,5% (46,8 mln €) vähem võrreldes 2017. aastaga. Eksporditud teraviljast 99,1% oli Eesti päritolu. Nisu viidi välja 40,8 mln € väärtuses kogusega 197 600 t, mis oli 63,0% vähem kui eelmisel aastal.

Rukist eksporditi 2018. aastal 1,9 mln € väärtuses ehk 7900 t, otra eksporditi 41,1 mln € väärtuses koguses 234 500 t ning kaera viidi Eestist välja 16,9 mln € väärtuses ehk 59 700 t.

Rapsi kasvupind oli 2018. aastal 72 683 ha, millest üle poole — 61% oli suviraps. Kogusaagiks kujunes 113 595 t, mis on 31% vähem kui aasta varem. Keskmine saagikus oli 1563 kg/ha ehk 30% väiksem aastases võrdluses. Rapsi eksporditi 10,8 mln € väärtuses ehk 26 500 t, mida oli 9,8% vähem 2017. aastast. Rapsikooki eksporditi aga 31 800 t ehk 7,8 mln € väärtuses. 2018. aastal eksporditi rapsiõli 36,1 mln € eest ehk 44 400 t, mis on võrreldes eelmise aastaga 22,8% rohkem.

Teravilja töötlev tööstus

Statistikaameti andmetel oli 2018. aastal pagaritööstuses tööga hõivatud keskmiselt 2918 inimest ehk keskmiselt 20,0% toiduainetööstuses ning 2,7% töötlevas tööstuses hõivatud inimestest. Pagaritööstused müüsid 2018. aastal toodangut 203,0 mln € väärtuses. Pagaritööstuses loodi 2018. aastal 49,3 mln € puhast lisandväärtust, mida oli 0,8% vähem võrreldes eelmise aastaga. Pagaritööstus andis 15,1% toiduainetööstuse lisandväärtusest. Pagaritooteid eksporditi rahalises väärtuses 2018. aastal 67,8 mln € eest, mida on 17,9% (10,3 mln €) rohkem eelmise aastaga võrreldes. Jahvatatud tooteid eksporditi 9,1 mln € eest, ja see jäi eelmise aastaga sarnasele tasemele. Jahvatatud toodete ekspordi maht oli 2018. aastal 26 700 t ehk 4,9% rohkem eelmise aastaga võrreldes.

Loomasööta tootvad tööstused müüsid 2018. aastal toodangut 124,4 mln € väärtuses. 2018. aastal oli loomasööda tööstustes tööga hõivatud keskmiselt 251 inimest. Loomasööda tööstuses loodi 2018. aastal 12,6 mln € puhast lisandväärtust, mida oli 10,2% vähem võrreldes eelneva aastaga.

Allikad: www.agri.ee,www.stat.ee

 

VAATA UUDISEID >>

 

Foto: Shutterstock