Teravili

Eesti teravilja töötleva tööstuse (taimne õli, jahu, loomasööt ja pagaritooted) müügitulu kasvas 2014. aastal 408,9 miljoni euroni, mis tähendab 10,2% suurenemist võrreldes aasta varasemaga.

Eksporditi üle 80 miljoni euro väärtuses toodangut, selgub Põllumajandusministeeriumis valminud ülevaatest. Teraviljatööstuses kasvas müügitulu kiiremini kui toiduainetööstuses keskmiselt. Enim panustas müügitulu kasvu pagaritööstus, kus müügitulu kasvas aastases võrdluses 12,9%. Kuigi vähesel määral suurendasid pagaritööstused müüki koduturul, siis põhiline kasv tuli ekspordi arvelt.

Teravilja töötleva tööstuse 408,9 miljoni euro suuruse müügitulu juures teeniti 26,9 miljonit eurot kasumit, mis on mullusest 36,9% enam. Statistikaameti esialgsetel andmetel eksportisid teraviljatööstused 2014. aastal toodangut 82,9 miljoni euro eest, mida oli 25% enam kui aasta varem.

Eesti teraviljatööstussektoris tegutses Statistikaameti lühiajastatistika andmetel 2014. aasta lõpu seisuga 179 ettevõtet, kus töötas kokku 3067 inimest. See moodustas 21,2 % toiduainetööstuses hõivatud inimestest.

Teraviljakasvatus

Eestimaa põldudelt saadi 2014. aastal tänu soodsatele ilmastikuoludele ja kasvanud efektiivsusele rekordiline teraviljasaak. Teravilja kogusaagiks kujunes mullu üle 1,2 miljoni tonni, mida on aasta varasemast 25% rohkem. 2014. aastal kasvatati teravilja kokku 332 900 hektaril, mida on 21 800 ha ehk 7% rohkem kui 2013. aastal.

Teravilja hektarisaagikus kasvas aastaga 17% ja jõudis 3669 kg tasemele. 2013/14 saagiaastal kujunes Eesti teraviljaga isevarustatuse tasemeks 150%. Viimaste aastate head teraviljasaagid on märgatavalt suurendanud Eesti ekspordivõimet. 2014. aastal eksporditi Eestist 103 miljoni euro väärtuses teravilja ja -tooteid.

 

VAATA UUDISEID >>

 

Foto: Shutterstock