Piimavaldkond

Eestis toodeti 2018. aastal 807 500 t piima, mis ületas eelmise aasta kogust 16 800 t võrra ehk 2,1% võrra.

Piimatootmise kasv tulenes valdavalt tootlikkuse kasvust – piimalehmade keskmine produktiivsus suurenes 167 kg ehk 1,8% võrra kõigi aegade kõrgeimale tasemele – 9326 kg piima ühe lehma kohta. Esmaostjate poolt kokkuostetud piimast jõudis Eestis registreeritud käitlejateni piimatoodeteks töötlemiseks 551 900 t, 26,2% kokkuostetud piimast ehk 196 100 t eksporditi toorpiimana.

2018. aasta lõpu seisuga registreeriti Eestis 37 piimakäitlejat kokku 44 eraldi paikneva käitlemisüksusega. Nendest 9 käitlejat olid tööstusettevõtted, 8 piimatootmisega tegelevad talumeiereid, 7 ise piima mittetootvad väikemeiereid, 7 kitse- ja lambapiimatooteid tootvad talumeiereid, 2 teadus- või koolitusasutused ning 1 piimatoodete vahendaja. Piimatoodete kogutoodangu väärtuseks hinnati 2018. aastal 375,2 mln €, mis eelmise aastaga võrreldes tähendas 5% kasvu. Piimatööstus andis 17,1% toiduainetööstuse ning 2,1% töötleva tööstuse lisandväärtusest. Piima töötlemissektoris oli 2018. aastal tööga hõivatud 2071 inimest.

Suurima panuse eksporti andis piimasektor – 21%. 2018. aastal eksporditi piima ja piimatooteid kokku 187,2 mln € väärtuses, millest Eesti päritolu piima ja piimatoodete väärtus oli 182,1 mln €. Eelmise aastaga võrreldes kasvas kogueksport 3,9% (7,1 mln €), sealhulgas Eesti päritolu eksport 3,3% (5,9 mln €). Olulisemad ekspordiartiklid olid juustud ja toorpiim, mis andsid kokku üle 2/3 ekspordi väärtusest. Juustu ja kohupiima eksporditi 63,5 mln € väärtuses, sellest kolmandatesse riikidesse 6,7 mln € väärtuses.

Allikas: www.agri.ee

 

VAATA UUDISEID >>

 

Foto: Shutterstock