Venemaal Peterburi regioonis diagnoositi järjekordne sigade aafrika katku kolle

Sigade aafrika katk on väga nakkav sigade haigus, mille kulg võib olla üliäge ning mida iseloomustab kõrge palavik, täielik isutus, verevalumid nahal ja siseorganites ning surm 7 – 10 päeva jooksul pärast haigustunnuste ilmnemist. Suremus võib küündida 100%-ni. Haigus on kiire levikuga ja tekitab suurt majanduslikku kahju.

Käesolevaga kinnitame, et Venemaalt ei ole lubatud elussigade, värske sealiha ega lihatoodete import Euroopa Liitu, sealhulgas Eestisse. Keelatud on ka isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste sissetoomine Venemaalt saabuva reisija pagasiga.

Seoses elussigade ekspordiga Euroopa Liidust Venemaale, on Veterinaar- ja Toiduamet koostöös Maksu- ja Tolliametiga tõhustanud bioohutusmeetmeid takistamaks haiguse levikut Venemaalt Eestisse. Põhjalikult kontrollitakse reisijate isiklikku pagasit ning elusloomade transpordivahendite puhtust – veokid peavad olema põhjalikult puhastatud ja desinfitseeritud enne Euroopa Liidu territooriumile sisenemist.
Veovahendite desinfektsiooniks sobivad kloori sisaldavad desovahendid nagu 5%-line kloramiinilahus, naatriumhüpokloritilahus, kloorlubi ja Virkon S lahjenduses 1:200.
Loomatauditõrje seaduse alusel on Veterinaar- ja Toiduamet kehtestanud alates 24.03.2011 täiendava nõude –  Venemaalt saabunud veovahend tohib siseneda loomakasvatusettevõtte territooriumile ja alustada uue loomapartii pealelaadimist mitte varem kui 48 tundi peale Venemaa piiri ületamist ja  täiendavat desinfitseerimist Eestis, mis peab olema dokumentaalselt tõestatud.
Nimetatud nõude efektiivseks järgimiseks vahetab Veterinaar- ja Toiduamet regulaarselt informatsiooni Läti veterinaarteenistusega piiri ületavate loomaveokite osas.
Veterinaar- ja Toiduamet meenutab loomapidajatele, et nakkushaiguste ennetamisel on määrava tähtsusega loomakasvatusettevõttes rakendatavad bioohutusmeetmed vastavalt Loomatauditõrje seaduse paragrahv 7š.
Lisainfo:

Loomatauditõrje seadus

KK nr 74 “Täiendavate loomatauditõrje abinõude kehtestamine seoses sigade aafrika katku diagnoosimisega Vene Föderatsiooni Leningradi oblastis”

Eelmine luguÜlevaade Eesti mahepõllumajandusest 2010
Järgmine luguSealihatootjad vajavad riigi abi