Valmis sektoritevahelise mobiilsuse toetust tutvustav video

Foto: Eesti Teadusagentuur

Valminud on Eesti Teadusagentuuri SekMo meedet ehk sektoritevahelise mobiilsuse toetust tutvustav video. Taotleda või huvi üles näidata võivad nii ettevõtted kui ka teadlased, kes on huvitatud liikuma era- või avalikku sektorisse. Taotlemise aktiivsusest sõltub meetmega jätkamine tulevikus.

Meetme abil toetatakse doktorikraadiga teadlaste töölevõtmist Eesti era- ja avaliku sektori asutusse teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Meetme eesmärk on sektoritevahelise koostöö soodustamine, täpsemalt:

  • avardada akadeemilise personali karjäärimudelit, koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise;
  • tõsta ettevõtlus- ja avaliku sektori võimekust kasutada teadus- ja arendustegevuse võimalusi oma konkurentsivõime suurendamiseks ja/või tegevuse efektiivistamiseks.

Sektoritevahelise mobiilsuse toetust tutvustav video asub SIIN. Meetme kohta leiab rohkem infot SIIT

Eelmine lugu26.04.2022 – EPKK infopäev „Põllumajandusloomade aretus – lihaveisekasvatus“
Järgmine luguPõllumajanduskoda tunnustab valitsuse otsust hakata hindama poliitikakujundamise mõju maapiirkondade arengule