Põllumajanduskoda tunnustab valitsuse otsust hakata hindama poliitikakujundamise mõju maapiirkondade arengule

Foto: shutterstock.com

Maaeluministeerium esitas Vabariigi Valitsusele otsustamiseks ettepanekud maaeluga arvestamise metoodika väljatöötamiseks ja rakendamiseks, mis 27. aprilli kabinetiistungil ka heaks kiideti.

“Arvestades, et maapiirkond on koduks kolmandikule Eesti inimestest ja maapiirkonnas tegutseb kolmandik Eesti ettevõtjatest, siis on väga oluline, et maapiirkonna elanikele oleks tagatud võrdsed võimalused,“ sõnas maaeluminister Urmas Kruuse. Maapiirkonnad seisavad silmitsi mitmesuguste katsumustega, olgu selleks demograafilised muutused, teenuste kättesaadavus, atraktiivsete töökohade olemasolu või toimiv infrastruktuur, seetõttu tuleb poliitikaotsuste puhul hinnata nende mõju maapiirkonnale, lisas maaeluminister.

“Maapiirkondade rahvastik on juba pikema aja jooksul kahjuks vähenenud. Pikaajalised rahvastiku prognoosid näitavad, et kümne aasta pärast on Eesti maapiirkonnas 20% vähem inimesi. Maaelu ja maapiirkondade arendamine vajab seega valdkondade-ülest koordineeritud lähenemist. Peame väga vajalikuks, et poliitikakujundamisel seatakse sisse põhimõte, mille kohaselt enne otsuse vastuvõtmist hinnatakse selle võimalikku mõju maapiirkondade arengule. Toetame valitsuse otsust töötada välja metoodika, mille alusel hinnata poliitikasuundade mõju regionaal- ja maaelu arengule,” ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Valitsuse otsusega töötavad Maaeluministeerium koos Rahandusministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga välja metoodika, mille alusel hinnata poliitikasuundade mõju regionaal- ja maaelu arengule. Ministri sõnul hakkab Maaeluministeerium otsuse kohaselt koostama ka regulaarseid ülevaateid maaelu arengusse panustavate poliitikasuundade mõjudest.

„Pealtnäha sama otsus võib linna- ja maapiirkonnale mõjuda erinevalt,“ lausus Urmas Kruuse. „Regionaal- ja maaelupoliitika edu sõltub kõigi ministeeriumite ühisest tegevusest. Meie eesmärk on, et maal oleks hea elada ning otsuste tegemisel lähtutaks eri piirkondade eripäradest ja vajadustest.“

Maaeluga arvestamise metoodika eesmärk on iga otsuse või tegevuse puhul hinnata, milline võiks olla selle mõju maaelule ning kuidas oleks võimalik seda (halba) mõju vähendada või see hoopis heaks pöörata.

Eelmine luguValmis sektoritevahelise mobiilsuse toetust tutvustav video
Järgmine luguAvatud talude registreerumine pikeneb 10. maini