Valmis maarahva valimiskompass

Maarahvast ühendavad organisatsioonid  koostasid eelseisvate riigikogu valimiste eel maaelu puudutavate valimislubaduste seas orienteerumiseks oma valimiskompassi. Valimiskompassiga saab tutvuda aadressil www.maaelukompass.ee

“Maal elavad inimesed moodustavad olulise osa Eesti valijaskonnast, kuid Toompealt neid viimasel ajal ei nähta ega kuulda. Maapiirkonna elanikud on reeglina seotud Eesti jaoks traditsiooniliste tegevusvaldkondadega nagu põllumajandus, metsandus ja jahindus. Kuigi kohalik ressursikasutus on keskkonnasõbralikum kui toodete import, seab Eesti riik täna põllu- ja metsameeste kukile aina rohkem tegevuspiiranguid,“ iseloomustas maarahva valimiskompassi mõtet Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun. “Selleks, et mitte lasta maarahval ennast poliitiliste loosungitega eksitada, lõime selge orientiiri poliitiliste valikute kujundamiseks. Nagu eelmiste valimiste kogemus tõestas, juhinduvad sellest kümned tuhanded inimesed,” hindas Aun.

Põhinedes nii erakondade vastustel kui valimisprogrammide analüüsil, ei anna kompass otseseid soovitusi hääletamiseks, vaid kõrvutab vastajate arvamuse  erakondade seisukohtadega. Lisaks  võrdleb kompass ka maaelu katusorganisatsioonide vaateid erakondade programmidega, järjestades parteid vastava reitingutega.

„Kahjuks tuleb tõdeda, et põllumajandus ja toidutootmine on jäänud poliitikakujundajate huviorbiidist välja. Vaatamata sellele on põllumajandustootjad ja toidutööstus võtnud enda kanda kohustuse varustada eesti inimesed kvaliteetse omamaise toiduga, täites sellega ka ühiskonna poolset tellimust. Oleks igati ootuspärane, kui riik omalt poolt tagaks meie ettevõtjatele võrdset konkurentsi võimaldava ärikeskkonna, suurendamata kohustuste koormat ilma vajalike toetusmeetmeteta ja annaks kindluse kestlikuks toidutootmiseks,“ toonitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot. „Maaelu sihipärasel toetamisel ja arendamisel on palju kasutegureid. Lisaks toiduga kindlustamisele kujundab põllumajandus ja metsandussektor meile puhta, mitmekesise ja esteetiliselt kauni elukeskkonna, annab tööd enamusele maapiirkondades elavatele inimestele ja hoiab elus meie kultuuri, traditsioone ja omariiklust. Kriiside taustal on üha teravamalt üles tõusnud vajadus, et suudame endale ise toota igapäevast toitu – seda teevad kõik hästi toimivad, enda inimestest ja ettevõtetest hoolivad riigid,“ lisas ta.

Maarahva reitingus on liidrikohtadel Isamaa ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kelle programmid kaitsevad suuremal määral maal toimetavat inimest. Madalaimad punktid maarahva toetuse skaalal said  Eestimaa Rohelised ja Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond. 

Valimiskompassi aluseks olev küsitlus koosnes 17 küsimusest, millele vastasid kõikide reitingus välja toodud erakondade esindajad. Kompass tugineb valimisprogrammide analüüsile, erakondade avalikele väljaütlemistele ning tegevustele ja erakondade intervjueerimisel kogutud informatsioonile. Reitingu aluseks olevate küsimuste  ja programmidega on võimalik tutvuda samal lehel.

“Põllu-, jahi-, talumehi ja metsaomanikke ühendavad ühised mured maaelu püsimajäämise pärast ning peame vajalikuks väljendada seda uuele valitsusele. Soovime rõhutada, et valimiskompass on tööriist, aga lõplik tõde selgub siiski valimistel ja Eestimaa maapiirkondade jaoks on äärmiselt tähtis, et maarahvas maksimaalselt valima läheks. Eesti vajab valitsust, kes tasakaalustatult riiki juhiks ja oma maaettevõtjaid mõistuspäraselt toetaks,” lisas Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats. 

Loodame, et maarahva ühine signaal aitab hõlpsamini kujundada meie ühist tulevikku ja ühtlasi tagab Eesti inimesele nii keskkonnasõbraliku toasooja kui ka kohaliku värske toidu,” täiendas Kerli Ats. 

Valimiskompassi koostasid Eesti Talupidajate Keskliit, Eesti Erametsaliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Jahimeeste Selts ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Valimiskompassi loojad innustavad ka teisi maal toimetavaid liite ja eestvedajaid levitama sõna valimiskompassi kohta. 

Eelmine lugu14.02.24 koolitus “Teenuse atraktiivne kirjeldamine”
Järgmine luguKeskkonnafoorumil räägitud eesmärgid vajavad selgemaid juhiseid