Valiti Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja uus nõukogu

23. mail Ülenurmel toimunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) üldkoosolekul valiti järgmiseks kolmeks aastaks kojale uus 15-liikmeline nõukogu.

EPKK uude nõukogusse kuuluvad põllumajandustootjate ja talude esindajatena Olav Kreen (Rabaveere talu); Aavo Mölder (AS Tartu Agro), Mae Alviste (Põlvamaa Põllumeeste Liit), Jaan Sõrra (Tartumaa Põllumeeste Liit) ja Andres Oopkaup (Serdna & Ko OÜ), Raivo Külasepp (Eesti Aiandusliit), Jaan Bachmann (Valgamaa Põllumeeste Liit) ja Urmas Ingver (Jõgeva Tootjate Liit).

Toidutööstusi esindavad nõukogus Andi Saagpakk (AS Saaremaa Piimatööstus), Jaanus Murakas (Eesti Piimaliit), Uno Kaldmäe (Eesti Leivaliit) ja Valdur Noormägi (Eesti Kalaliit).
Põllumajandus- ja toidusektorile tugiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid ja ühistuid esindavad nõukogus Tanel-Taavi Bulitko (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu), Mati Koppel (Jõgeva Sordiaretuse Instituut) ja Riho Kaselo (Viru Lihaühistu).
Uus nõukogu koguneb esimest korda augustis, siis valitakse ka nõukogu esimees ja aseesimehed.
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) on 1996. aastal loodud eraõiguslik põllu- ja maamajanduse ning toidusektori suurim katusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärk on sektori tasakaalustatud areng kogu toidutootmise ahela ulatuses. Koda ühendab 98 liiget, nende hulgas 27 mitmesugust põllumajandus- ja toidusektori ühendust (üleriigilised ja piirkondlikud tootjate ühendused, erialaühendused, tootjate ühistud).
Lisainfo: EPKK juhataja Roomet Sõrmus, tel. 600 9349, e-kiri: info@epkk.ee
Eelmine luguMaamajanduse infoportaal sai uue kuue
Järgmine luguUrmas Paet: Eesti soovib Euroopa Liidu 2014-2020 eelarve kavasse muutusi