Vajame tugevat Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat

4.-6. oktoobrini toimus Brüsselis Euroopa Põllumeeste Kongress 2010, millest võtsid osa ka Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumeeste Keskliitu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad. Kongressil oli kohal 600 osavõtjat 30 riigist. Kongressi peamiseks teemaks oli Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevik pärast 2013. aastat.

Kongressi lõpus heaks kiidetud deklaratsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti ja liikmesriikide valitsusi üles kindlustama tugeva ÜPP jätkumine pärast 2013. aastat. Tuleviku ÜPP ülesandeks on aidata põllumajandustootjatel toime tulla uute väljakutsete ja väga ebastabiilsete turgudega ning tagada põllumeestele õiglane ja stabiilne sissetulek ning tarbijatele mõistlikud toiduainete hinnad.

Lisaks eelnevale on Eesti põllumajandustootjate  jaoks oluline, et uus põllumajanduspoliitika tagaks kõikidele tootjatele võrdsed võimalused konkureerimaks ühisel siseturul. Selleks peab tuleviku otsetoetuste süsteem tuginema objektiivsetele kriteeriumitele ja ühtlustada tuleb ajaloolistel põhjustel tekkinud ebavõrdsed toetustasemed liikmesriikide vahel.
Kongress leidis, et vajalik on  toiduainete tarneahela  suurem läbipaistvus ning konkurentsiseaduste ümbervaatamine selliselt, et tootjate ühistutele oleks lubatud suurem turujõud. Tõdeti, et rahvusvaheline konkurents toiduahelas toimub järjest enam rahvusvaheliste kaubanduskettide, mitte liikmesriikide vahel.
Euroopa Liidus kehtivad põllumajandustootmisele  maailma kõige rangemad toiduohutuse ja  keskkonnanõuded.  Nende  järgimine pakub tarbijatele kvaliteetse  ja ohutu toidu ning kogu ühiskonnale mitmeid  avalikke hüvesid. Põllumajandustootjatele tähendab see kõrgemaid tootmiskulusid, mida turg ei kompenseeri. Seetõttu on põllumajanduse toetamine jätkuvalt vajalik ja põhjendatud.
Ühtlasi juhiti tähelepanu, et kaubanduspoliitika  jätkuv liberaliseerimine kolmandate riikide suhtes võib seada ohtu Euroopa multifunktsionaalse põllumajandusmudeli säilimise, kuna neis riikides toimub toidu  tootmine  madalamate standarditega ning  tihti keskkonna arvelt.
Kongress rõhutas, et Euroopa põllumajandusmudel vajab  tugevat ÜPPd ja piisavaid vahendeid Euroopa Liidu eelarves.
Kongressi tööst võttis osa 25 Euroopa Parlamendi saadikut, kuid kahetsusväärselt polnud nende hulgas ühtegi  Eestist valitud saadikut.
Kokkuvõttes on alust arvata, et muutused Euroopa Liidu ühises põllumajanduspoliitikas loovad Eesti põllumajandustootjatele senisest suurema kindlustunde.
Lisainfo:
Kaul Nurm, peadirektor, Eestimaa Talupidajate Keskliit, tel 56 647 800, kaul@taluliit.ee
Üllas Hunt, juhatuse esimees, Eesti Põllumeeste Keskliit, tel 51 83 486, yllas@eptk.ee
Roomet Sõrmus, juhataja, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 52 05 857,info@epkk.ee
Eelmine luguKonverents „Maaelu Edendamise Sihtasutus – 20 aastat Eesti maaelus“.
Järgmine luguJaanus Murakas: kvaliteetne toit pole iseenesest mõistetav