Üleminekutoetuste ootamatu vähendamise analüüsimiseks korraldatakse Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu erakorraline kohtumine

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsus esmaspäevaks kokku nõukogu erakorralise kohtumise, et analüüsida valitsuse poolt tehtud suuri kärpeid järgmise aasta üleminekutoetuste maksmisel ja võimalikke edasisi samme. Valitsus andis teisipäeval teada, et vaatamata varasematele lubadustele vähendatakse järgmisel aastal üleminekutoetuste summat 15,3 miljonilt eurolt vaid 5 miljonile eurole.

„Üleminekutoetuste kärpimine on tugev löök kodumaisele põllumajandustootmisele, mis on mitme varasema ebasoodsa aasta tõttu sattunud keerukasse finantsseisu. Olukorras, kus Eesti põllumeestele makstav Euroopa Liidu otsetoetuste tase on umbes kolmandiku võrra väiksem Euroopa Liidu keskmisest ja meie tootmiskulud umbes kolmandiku võrra keskmisest kõrgemad, on siseriiklikel toetustel ettevõtete konkurentsivõime tagamisel väga oluline roll,“ rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen.

Kreeni sõnul on suur hulk koja liikmeid väljendanud muret usalduse vastu poliitilisse süsteemi, kus nii olulised suunamuutused jõuavad ettevõtjateni alles pärast otsuse tegemist. Jüri Ratase poolt juhitud eelmine valitsusliit suutis taastada põllumajandusettevõtjate kindlustunde ja paistis silma kohalikku põllumajandust ning maaelu soosiva poliitikaga. Ka praeguse võimuliidu lepe oli paljulubav, kuid tekkinud olukord sunnib seisukohti üle vaatama.

„Kutsusingi olukorra analüüsimiseks ja edasiste sammude otsustamiseks kokku nõukogu erakorralise koosoleku. Lisaks üleminekutoetustele on päevakorral mitmed sektori jaoks väga olulised otsused: Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarve, põllumajandusliku diislikütuse tulevik ja maade ümberhindamisega seonduv, mis kõik omavad suurt mõju ettevõtete finatstulemustele“ selgitas Kreen.

Tulenevalt EPKK põhikirjast on nõukogu istung kinnine.

Taust:

Üleminekutoetused on üks oluline osa EL ühise põllumajanduspoliitika kokkuleppest aastateks 2014-2020. Üleminekutoetuste ülesandeks kompenseerida meie tootjate
madalamaid otsetoetusi võrreldes teiste EL liikmesriikide konkurentidega. Eesti otsetoetuste tase moodustab järgmisel aastal vaid umbes 66% ELi keskmisest.

Eesti varasemad valitsused jätsid aastatel 2014-2016 kolme aasta jooksul põllumajandustootjatele üleminekutoetusi maksmata kokku 69,1 miljoni euro ulatuses. Keskerakonna juhitud eelmine valitsuskoalitsioon taastas üleminekutoetuste maksmise aastateks 2017-2019 ELi poolt lubatud maksimaalses mahus.

Kõik kolm valitsuserakonda lubasid tänavuste Riigikogu valimiste eel maksta üleminekutoetusi maksimaalselt lubatud mahus. Praegune valitsusliit lubas kevadel sõlmitud koalitsioonilepingus tagada Eesti põllumajandus- ja toidutootjatele võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidus, seista otsetoetuste võrdsustamise eest ja maksta meie põllumeestele üleminekutoetusi.

Eestil on järgmisel aastal õigus riigieelarvest piimakarja-, põllukultuuride, lihaveise- ja lambakasvatajatele suunatud üleminekutoetusi maksta 15,3 miljoni euro ulatuses. Rahandusminister Martin Helme ütles teisipäeval valitsuse pressikonverentsil, et kevadel oli järgmise aasta riigieelarves üleminekutoetuste rea peal 0 ja praeguseks on tuleva aasta üleminekutoetusteks kavandatud vaid 5 miljonit eurot.

Lisainfo: Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja, tel 520 5857, roomet.sormus@epkk.ee

Eelmine luguÜleminekutoetus näitab valitsuse suhtumist kodumaisesse toidutootmisesse
Järgmine lugu08.10.2020 – EPKK infopäev “Toidu lisaained”