Ühise põllumajanduspoliitika nõuandev grupp

16. detsembril 2016 toimus Brüsselis Euroopa Komisjoni nõuandva töögrupi kohtumine, millel anti huvigruppidele ülevaade viimastest arengutest ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas. Kohtumisel tutvustati nn OMNIBUS määruse kaudu tehtavaid muudatusi (kehtiva ÜPP rakendusmääruste muudatused) ja kavasid seoses ühise põllumajanduspoliitika moderniseerimisega lähiaastatel.

OMNIBUS muudatustega on tehtud on väga spetsiifilisi sektoreid puudutavaid muudatusi, mis puudutavad erinevaid fonde, mitte ainult põllumajandust. Kavas oli muuta delegeeritud ja rakendavaid akte. Plaan polnud muuta alusmääruseid, kuid siiski seda on tehtud. Uue ÜPP rakendamisel on selgunud, et alusmääruses on tõrkeid, mis takistavad määruste sujuvat rakendamist. Eesmärk on need kitsaskohad eemaldada, et liikmesriigid saaksid raha kulutada sujuvalt ja targemalt. Kindlasti pole tegemist uue reformiga. 2017. aasta teises pooles tuleb komisjoni teatis, mis puudutab uut reformi. Praegune ülevaatus on vaid tehniline muutmine, mitte põhimõtete muutus. OMNIBUS läbirääkimised lähevad edasi 2017. aastasse. Mõju hakkab avaldama 2018, 2019, 2020. Suuri teemasid ei taheta avada, et oleks võimalik ajakavas püsida. Muudetakse maaelu arengu määrust, horisontaalset määrust, otsetoetuste määrust, turukorralduse määrust.

Vaata OMNIBUS ettekannet

Koosolekul tutvustati Agricultural Markets Task Force`i töö tulemusi ja soovitusi. Töögrupp tegi soovitusi seitsmes valdkonnas: turu läbipaistvus, riskijuhtimine, tulevikuturud, lepingute kasutamine, ebaausad kauplemistavad, ühistegevus (konkurentsiõigus), ligipääs rahastusele.

Vaata Agricultural Markets Task Force ettekannet

Koosolekul anti ülevaade EL põllumajanduskonverentsist

Vaata ettekannet: EU Agricultural Outlook conference 2016

Tassos Haniotis Euroopa Komisjonist andis lühiülevaate ka ühise põllumajanduspoliitika moderniseerimise hetkeseisust ja kavadest. ÜPP lihtsustamine toimub nii omnibus paketi raames kui ka pikemas vaates. ÜPP uuendamise mõttes on olukord uus mitmes mõttes, kuid oluliseks faktoriks on pikaajalised kohustused, mis on võetud kliimamuutustega kohanemise kontekstis. ÜPP moderniseerimise käigus viiakse 2017. aasta alguses läbi avalik konsultatsioon kõikide huvilistega.

Vaata ettekannet: ÜPP moderniseerimine

 

Eelmine luguVanamõisa jõulumaa Piimakojas pakutakse võlupiima
Järgmine luguKoda: Otsetoetused peavad olema suunatud aktiivsetele põllumajandustootjatele