Toidu tootmine ja toiduohutuse tagamine on elutähtis teenus

Foto: shutterstock.com

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda leiab Riigikogu põhiseaduskomisjonile saadetud arvamuses, et hädaolukorra seaduses tuleks elutähtsa teenusena sätestada ka toidu tootmine ja toiduohutuse tagamine. Toidutootmisel ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja selle katkemine ohustab vahetult inimeste elu ja tervist.

Koda saatis põhiseaduskomisjonile 19. aprillil arvamuse komisjoni menetluses oleva Vabariigi Valitsuse 13. märtsil 2021 algatatud hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE) kohta, mis läbis 7. aprillil 2021 Riigikogu täiskogus esimese lugemise.

Hetkel kehtiva Hädaolukorra seaduse § 2 sätestab, et elutähtis teenus on teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille katkemine ohustab vahetult inimeste elu või tervist või teise elutähtsa teenuse või üldhuviteenuse toimimist. Elutähtsat teenust käsitatakse tervikuna koos selle toimimiseks vältimatult vajaliku ehitise, seadme, personali, varu ja muu sellisega. Elutähtsa teenuse toimepidevus on elutähtsa teenuse osutaja järjepideva toimimise suutlikkus ja järjepideva toimimise taastamise võime pärast elutähtsa teenuse katkestust. Seaduse § 36 sätestab elutähtsate teenuste loetelu ja nende toimepidevust korraldavad asutused.

30. juunini 2017 kehtinud hädaolukorra seaduse kohaselt korraldas Maaeluministeerium toiduohutuse kontrolli toimimist kui elutähtsa teenuse toimepidevust. Kahetusväärselt pole toidutootmine ja toiduohutus tagamine hetkel kehtiva seaduse tähenduses elutähtis teenus. Koroonakriis on mitmel puhul esile toonud, et tegemist on põhimõttelise ja strateegilise veaga. Lisaks on viimastel aastatel toidusektorit tugevalt mõjutanud erinevate loomataudide levik ja rahvusvahelised kauplemispiirangud, mis selgelt näitavad rahvusvaheliste tarneahelate haavatavust. EPKK hinnangul on toidutootmine elutähtis teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille katkemine ohustab vahetult inimeste elu ja tervist. Toidutoomise katkematu toimimine on vältimatult vajalik, et varustada inimesi vajalike toiduainetega.

Koroonakriisis oleme näinud, et rahvusvahelised tarned võivad katkeda, toidutoomiseks vajalike töötajate riiki sisenemine võib olla takistatud, põllumajanduses ja toidutoomises töötavad inimesed võivad pandeemia tõttu haigestuda. Kõik need sündmused on viimase aasta jooksul päriselt juhtunud. Kuigi üldiselt on siiski suudetud tagada inimeste toiduga varusta­mine, siis käesoleva seaduse eesmärk on olla valmis hädaolukordadeks, mille ulatust me ei suuda ette näha. Seetõttu on EPKK hinnangul väga oluline, et hädaolukorra seaduses sätestaks elutähtsa teenusena toidu tootmine ja toiduohutuse tagamine.

Eelmine luguMeeli Lindsaar valiti Põllumajandus- ja Toiduameti kliendinõukoja juhiks
Järgmine luguEFSA avaldas teadusarvamuse “Juhised kuupäeva märkimiseks ja sellega seotud toidualase teabe juhend: 2. osa (toidualane teave)”