EFSA avaldas teadusarvamuse “Juhised kuupäeva märkimiseks ja sellega seotud toidualase teabe juhend: 2. osa (toidualane teave)”

Autor: MENU Meedia

EFSA avaldas teadusarvamuse “Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)“ (“Juhised kuupäeva märkimiseks ja sellega seotud toidualase teabe juhend: 2. osa (toidualane teave)”).

Riskipõhise lähenemisviisi abil töötati välja juhised, mis aitavad toidukäitlejatel otsustada toidu säilitamistingimuste ja/või tarbimise tähtaegade osas pärast toidupakendi avamist ja külmutatud toidu sulatamist. Pärast pakendi avamist võib tekkida saastumine, s.t. toit, mis on juba avatud pakendis, puutub kokku uute patogeenidega ning sisemised (nt pH ja aw), välised (nt temperatuur ja gaasi atmosfäär) ja kaudsed (nt koostoimed konkureeriva taustmikrobiootaga) tegurid võivad muutuda, mõjutades mikrobioloogilist toiduohutust. Tarbimise tähtaja kehtestamine pärast pakendi avamist (teisene kõlblikkusaeg) on paljusid mõjutavaid tegureid ja infolünki arvestades keeruline. Välja töötati otsustuspuu (juhendis lk 18), et aidata toiduettevõtjatel otsustada, kas pärast pakendi avamist on ohutuse huvides toote tarbimise tähtaeg potentsiaalselt lühem kui avamata pakendis oleva toote algne “parim enne” või “kõlblik kuni” kuupäev.

Toodete puhul, mille pakendi avamine põhjustab toidus leiduvate patogeensete mikroorganismide tüübi muutust ja/või nende kasvu suurendavaid tegureid võrreldes avamata tootega, oleks asjakohane pärast avamist märkida sellele tootele lühem tarbimise tähtaeg.

Külmutamine pärsib patogeenide paljunemist, enamik patogeenseid mikroorganisme jäävad külmutatud tootes ellu, sulamise ajal taastuvad ning hakkavad seejärel soodsate tingimuste korral toidus kasvama ja/või toksiine tooma. Sulatamise head tavad peaksid toiduohutuse seisukohast minimeerima sulatatava toidu ja teiste toiduainete ja/või kokkupuutepindade vahelist saastumist ja patogeenide kasvu, eriti kui toit sulatamise ajal pakendist eemaldada. Toiduainete sulatamise toetamiseks esitatakse toidu sulatamise parimad tavad.

Lisaks on koostatud graafiline infoleht toidu ohutu sulatamise kohta.

Eelmine luguToidu tootmine ja toiduohutuse tagamine on elutähtis teenus
Järgmine luguMida peaks teadma põllul tehtavatest taimekaitsetöödest?