Toidu märgistamise nõuded muutuvad täpsemaks

Euroopa Liidu Teatajas ilmus määrus, mille kohaselt tuleb tulevikus pakenditel esitada senisest täpsemat teavet toidu koostise kohta. Uue määruse eesmärk on võimaldada tarbijatel teha tasakaalustatud ja tervislikumaid toitumisvalikuid.

Kuigi jäävad kehtima olemasolevad nõuded, sisaldab määrus ka olulisi uusi nõudeid.
Tulevikus peab pakendatud toitude märgistusel andma toitumisalase teabe ehk teabe toidu energiasisalduse ning rasvade, küllastunud rasvhapete, süsivesikute, suhkrute, valkude ja soola koguse kohta. Seni oli sellise teabe andmine vabatahtlik.

Märgistuse selguse ja parema loetavuse tagamiseks on tehtud mitmeid täiendusi. Kohustuslik teave tuleb märkida silmatorkavasse kohta, hästi nähtavalt, selgesti loetavalt, seda ei tohi mingil viisil peita, varjata ega katkestada muu teksti või kujunduslike elementidega. Loetavuse nõue hõlmab muuhulgas näiteks ka seda, et tekst peab olema tausta suhtes kontrastne. Lisaks eelnevale kehtestatakse minimaalseks tähemärgi suuruseks 1,2 mm, praegu tähemärgi suurust sätestatud ei ole.

Päritoluriigi esitamise nõue muutub tulevikus kohustuslikuks värske, jahutatud ja külmutatud sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha puhul. Euroopa Komisjonile on pandud kohustus analüüsida päritoluriigi esitamise vajadust ka muude toitude puhul, nagu näiteks teised lihaliigid (uluki- ja küülikuliha), piim ja töötlemata toidud.

Valiku tegemine muutub lihtsamaks ka allergikutele. Pakendamata toitude puhul on kohustuslik esitada allergiat põhjustada võivad koostisosad müügikohas ja pakendatud toitude puhul esitatakse koostisosade loetelus sellised koostisosad viisil, et nad eristuksid teistest koostisosadest kirjastiili või taustavärvi abil.

Uued toidu märgistamise nõuded jõustuvad 12. detsembril 2011, kuid need muutuvad kohustuslikuks kolme aasta pärast, toitumisalase teabe nõuded viie aasta pärast. Sellega antakse ettevõtjatele võimalus kohaneda uute nõuetega ning viia oma toodete märgistused järk-järgult uute nõuetega vastavusse.

Eelmine luguEPKK: Kauplusteketid võiksid olla paindlikumad
Järgmine luguSeeder selgitab põllumajandusvolinikule toetuste võrdsustamise vajalikkust