EPKK juhatuse liige Tiina Saron valiti Veterinaar- ja Toiduameti kliendikoja esimeheks

Veterinaar- ja Toiduametis loodi klientide esindajatest koosnev nõukoda, kes hakkab asutusele andma tagasisidet ja tegema ettepanekuid planeeritavate muudatuste ning osutatavate valdkondlike teenuste kohta. Nõukojas hakatakse arutama ja kujundama ühiseid seisukohti näiteks VTA töökorralduse ja teenuste arendamise osas.

„Veterinaar- ja Toiduameti pikaajalisem eesmärk on muutuda pelgalt kontrollijast teenuse- ja kliendikeskseks järelevalveasutuseks. Selle eesmärgi elluviimiseks olemegi otsustanud kokku kutsuda klientide esindajatest koosneva nõukoja. Oleme igal tasandil koostööks avatud. Peame oluliseks klientide ja huvipoolte võrdset ja lugupidavat kohtlemist ning võimaluste piires nende arvamustega arvestamist oma igapäevases töös,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste.

Nõuandva koja esimeheks valiti Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron. Aseesimeesteks valiti Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel Bulitko ning Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp. Nõuandev koda hakkab koos käima vähemalt kaks korda aastas, järgmine kohumine on plaanis selle aasta sügisel.

„Kuigi meie rollid on erinevad, töötame kõik ühise eesmärgi nimel, et toit meie toidulaual oleks tarbimisväärne ja ohutu. Selleks on oluline üksteisemõistmine ja kommunikatsioon kõigi huvipoolte vahel,“ ütles Saron.

Kliendinõukoda koosneb hetkel 15 koostööpartnerist, kelleks on: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Loomakaitse Selts, Eesti Tõusigade Aretusühistu, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Kalaliit, Eesti Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit, Eesti Loomaarstide Ühing, Eesti Väikeloomaarstide Selts, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, AS Vireen, Eesti E-kaubanduse Liit, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit.

Eelmine luguKutse: EPKK põllumajanduse suurkogu “Unistades suurelt – Eesti põllumajanduse visioon aastani 2030“
Järgmine luguEuroopa Komisjon astus täna olulise sammu ebaausate kauplemistavade ohjamiseks