Euroopa Komisjon astus täna olulise sammu ebaausate kauplemistavade ohjamiseks

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja hinnangul astus Euroopa Komisjon täna olulise sammu ebaausate kauplemistavade ohjamiseks toiduainete tarneahleas avaldades kauaoodatud direktiivi eelnõu, mille eesmärgiks on keelustada toiduainete tarneahelas esinevad kõige ebaausamad kaubandustavad.

On positiivne, et ettepanek sisaldab ka eeskirjade täitmise tõhusa tagamise sätteid – näiteks võivad riigi ametiasutused tõendatud rikkumiste korral kohaldada karistusi.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on nii Eestis kui ELi tasandil pikka aega töötanud selle nimel, et ebaausatele kauplemistavadele panna piir ja leida selleks sobilikud lahendused. Loodame, et edasised arutelud direktiivi eelnõu üle lähevad sujuvalt ning direktiiv saab kiiresti vastu võetud.

“Komisjon andis oma tänase ettepanekuga selge sõnumi, et ebaausad kauplemistavad toiduainete tarneahelas on probleem, millega tuleb tegeleda. Kahjuks on Eesti üks vähestest liikmesriikidest, kus antud küsimust pole seaduse tasemel käsitletud. Loodan, et komisjoni algatus annab ka Eestis vajaliku tõuke teema tõsisemaks käsitlemiseks,” rõhutas põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul annab direktiiv võimaluse ühtlustada ebaausate kauplemistavade ohjamiseks võetavaid meetmeid erinevates liikmesriikides. Praegu on näiteks erinevalt Eestist Lätis ja Leedus olemas seadused selle küsimuse reguleerimiseks. Arvestades, et Balti riikide toiduainete turg on väga läbipõimunud ja mitmed kaubandusketid tegutsevad kõigis kolmes riigis, siis on ka ühtsem lähenemine vajalik.

Täna avaldatud direktiivi eelnõus on keelustatavad ebaausad kaubandustavad järgmised: hilinenud maksed kiiresti riknevate toiduainete eest, tellimuste tühistamine viimasel hetkel, lepingute ühepoolne või tagasiulatuv muutmine ning tava sundida tarnijaid tasuma raiskuläinud toodete eest. Alljärgnevad tavad on edaspidi lubatud üksnes juhul, kui lepinguosalised on nendes selgelt ja ühemõtteliselt kokku leppinud: ostja tagastab tarnijale müümata jäänud toiduained; ostja nõuab tarnijalt tasu toiduainete tarnelepingu kindlustamise või säilitamise eest; tarnija kannab ostja poolt müüdavate toiduainete müügiedendus- või turustuskulud.

Loe lisaks: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_et.htm

Eelmine luguEPKK juhatuse liige Tiina Saron valiti Veterinaar- ja Toiduameti kliendikoja esimeheks
Järgmine luguPõllumehed soovivad vilja kaitseks kevadist rändlindude heidutusjahti