Teravilja- ja rapsitootmine

Statistikaameti andmetel moodustas teravilja kasvupind 2019. aastal 364 364 ha, aastaga kasvas teravilja kasvupind 4%.

Teravilja kasvupinnast moodustasid suviteraviljad 64% (231 826 ha) ja taliteraviljad 36% (132 538 ha). Võrreldes eelmise aastaga suurenes taliteravilja kasvupind 13%, suviteravilja kasvupind aga vähenes 23% ja seda just talivilja kasvupinna suurenemise arvelt. 2019. aastal moodustas teravilja külvipind 364 486 ha, mis annab aastaseks kasvuks 4%. Teraviljasaak kokku oli 2019. aastal 1 624 574 tonni, mida on 76,6% rohkem kui aasta varem.

Teraviljasaagist moodustas 846 579 tonni nisu, 523 138  tonni oder ja 118 980 tonni rukis. Ühelt hektarilt saadi nisu 5070, otra 4240 ja rukist 4117 kilogrammi. Teravilja kogusaagist moodustas nisu 52%, oder 32%,  rukis 7% ja kaer 6%. Võrreldes 2018. aastaga kasvas nisusaak 88%, odrasaak 51%, kaerasaak 24% ja rukkisaak ligi neli korda. Teravilja keskmiseks saagikuseks kujunes 4500 kg/ha, mis võrreldes 2018. aastaga kasvas 70%.

Teravilja eksporditi rahalises väärtuses 2019. aastal 205,4 mln € eest, mida on 102% (103,6 mln €) enam võrreldes 2018. aastaga. Nisu viidi välja 105,2 mln € väärtuses 581 354 t, mis oli 3 korda rohkem kui eelmisel aastal.

Rukist eksporditi 2019. aastal 7,8 mln € väärtuses koguseliselt 49 808 t ehk 7 korda rohkem kui aasta varem, otra 72,2 mln € väärtuses koguseliselt 417 042 t ning kaera viidi Eestist välja 17,2 mln € väärtuses koguseliselt 70 141 t.

Rapsi kasvupind oli 2019. aastal 72 411 ha, millest 71% oli taliraps (51 436 ha) ja 29% (20 974 ha) suviraps. Kogusaagiks kujunes 191 400 t, mis on 68% rohkem kui aasta varem. Keskmine saagikus oli 2643 kg/ha ehk 69% suurem aastases võrdluses. Rapsi eksporditi 14,8 mln € väärtuses ehk 35 782 t, mida oli 36% rohkem 2018. aastast. Rapsikooki eksporditi aga 7 730 t ehk 74,7% vähem kui aasta varem. 2019. aastal eksporditi rapsiõli 38,0 mln € eest ehk 44 724 t, mis on sarnane eelmise aasta kogusele.

Teravilja töötlev tööstus

Statistikaameti andmetel oli 2019. aastal pagaritööstuses tööga hõivatud 3027 inimest ehk keskmiselt 20,0% toiduainetööstuses ning 3% töötlevas tööstuses hõivatud inimestest, kasvades aastaga 4%. Pagaritööstused müüsid 2019. aastal toodangut 219,7 mln € väärtuses. Pagaritööstuses loodi 2018. aastal 49,3 mln € puhast lisandväärtust, mida oli 0,8% vähem võrreldes eelmise aastaga. Pagaritööstus andis 10,5% toiduainetööstuse lisandväärtusest. Pagaritooteid eksporditi rahalises väärtuses 2019. aastal 63,3 mln € eest, mida on 8,0% (10,3 mln €) rohkem eelmise aastaga võrreldes. Jahvatatud tooteid eksporditi eelmise aastaga sarnasel tasemel ehk ca  9 mln € eest. Jahvatatud toodete ekspordi maht oli 2019. aastal 26 520.

2019. aastal oli Eestis 20 valmisloomasööta tootvat ettevõtet, üle poole neist (60%) on mikroettevõtted ja vaid ühes töötab üle 100 töötaja. Loomasööta tootvad tööstused müüsid 2019. aastal toodangut 159,8 mln € väärtuses, mida oli aastases võrdluses 28,4% enam. Loomasööda tööstuses loodi 2019. aastal 1,7 mln € puhast lisandväärtust, mida oli 7,1% vähem võrreldes eelneva aastaga.

Allikad: www.agri.ee,www.stat.ee

 

VAATA UUDISEID >>

 

Foto: Shutterstock