Tartus toimuv Agroforum Balticum arendab dialoogi ida ja lääne vahel

22.-24. aprillini toimub Tartus konverents „Agroforum  Balticum“, mis on suunatud Läänemere regiooni otsustajatele, teadusjuhtidele ja tootjate esindajatele arutamaks sektori kaalukaid teemasid. Sel aastal on foorumi teemaks on vaba ja õiglane kaubandus põllumajandustoodetega. Foorumile on kutsutud kõigi Läänemere-äärsete riikide põllumajandussektori esindajad nii otsustajate kui tootjate poolelt. „Oma asendi tõttu on Eestis toimuval konverentsil eeldus olla sillaks ida ja lääne vahel,“ selgitas Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen. „Just seetõttu on foorumile kutsutud esindajad ka Euroopa Liidu idapartnerlusmaadest ning Venemaa, Valgevene ja Kasahstani tolliliidu liikmesmaadest“. Kokku osalevad konverentsil 15 riigi esindajad, lisaks veel erikülalisena Hiina esindajad ning vaatleja Hollandist.

Agrofoorumi esimeses teemaplokis keskendutakse põllumajanduskaubandussektori rahvusvahelistele organisatsioonidele, kus põhiettekanded teevad nii WTO asepeadirektor David Shark, kes on üks Agrofoorumi kõrgetasemelisemaid külalisi, kui ka ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni FAO Euroopa regiooni värske juht Vladimir Rakhmanin. Arutletakse nii kaubanduse liberaliseerimise protsesside kui vabakaubanduslepingute üle. „Willi Schulz-Greve Euroopa Komisjonist räägib näiteks sellest, milliseid panuseid tehakse kaubanduse edendamiseks ning kuidas näeb Euroopa Liit idasuunalise kaubanduse arengut,“ ütles Klaassen.

Kõiki huvilisi ootab kaasa rääkima teemapaneel, kus tulevad arutluse alla kaubandusteemad ettevõtjate lähtepunktist. Euroopa Liidu piimakaubanduse katusorganisatsiooni Eucolait peasekretär Bart Van Belleghem analüüsib foorumi ettevõtjate paneelis EL ja USA vaheliste kaubandussuhete väljavaateid oodatava vabakaubanduslepingu valguses. „Euroopa Liit ja USA toodavad kahe peale kokku poole maailmamajanduse koguproduktist ja nende omavaheline kaubandus moodustab kolmandiku globaalsest kaubavoost,“ rääkis paneeli moderaator, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus. „Siiski kuuluvad kaubandusvaidlused Euroopa Liidu ja USA vaheliste suhete igapäevateemade hulka – üldjuhul peetakse probleemide peapõhjuseks keerulisi tolliprotseduure ja erinevaid regulatiivseid piiranguid.“ EL ja USA alustasid möödunud suvel kaubandus- ja investeerimispartnerluse kokkuleppe läbirääkimistega: kokkuleppe sõlmimisel moodustuks maailma suurim vabakaubandustsoon, mis jääks kujundama kogu maailmamajanduse iseloomu.

Taani Piimaliidu esimees ja Arla Foodsi direktorite nõukogu liige Steen Nørgaard Madsen tutvustab foorumi ettevõtjate paneelis rahvusvahelise ühistu Arla kogemusi idasuunalisel kauplemisel. Muuhulgas tuleb kõne alla väliskaubandus Venemaaga, kus Arla on viimasel ajal oluliselt laiendanud müügitegevust väljaspool suuri metropole, ja Hiinaga, kus suur kasv on tulnud näiteks imikutoidu sektoris. Arla Foods on Euroopa suurim piimatootjate omanduses olev kontsern, mis ühendab kuue riigi 12 300 piimatootjat. Arla rahvusvahelised kaubamärgid seostuvad märksõnadega nagu toiduohutus, tervislikud eluviisid ja naturaalsus. „Arla soovib strateegia kohaselt olla 2017. aastaks juhtiv piimaühistu maailmas ja ettevõtte müügitulust üle 20% peaks tulema arenevatelt turgudelt väljaspool Euroopat. Euroopa Liidu piimakvootide kadumise järel oodatakse Arla liikmete piimatoodangu suurenemist ühe miljardi kilogrammi võrra. Lisanduv piim soovitakse eksportida Euroopast välja, eelkõige kasvavatele turgudele Venemaal, Hiinas, Lähis-Idas ja Aafrikas, kuhu Arla kavatseb investeerida turustuskanalite, kohaliku partnerluse ja tootmisüksuste arendamisse. Kasvu nähakse muuhulgas lastetoidu tootmises,“ selgitas Sõrmus.

Statistikaameti peadirektor ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Andres Oopkaup analüüsib foorumil Eesti toidusektori väliskaubanduse arenguid. Vaatluse all on nii ida- kui EL-suunaline eksport ning muutused väljaveo struktuuris. Ettevõtjate paneelis teeb ettekande ka Mecklenburg-Vorpommerni Põllumeeste Liidu asepresident Detlef Kurreck, kes annab rahvusvahelise kaubanduse küsimustele Saksamaa põllumeeste poolse vaate.

Konverentsi juht on Eesti põllumajandusminister Ivari Padar, kes avab konverentsi teema ja teeb konverentsi erinevatest teemapaneelidest eesistujana kokkuvõtte.

Eelmisel aastal esmakordselt toimunud Agrofoorumil arutleti Euroopa regiooni põllumajanduspotentsiaali üle ja tõdeti, et regioonil tervikuna on potentsiaali vähemalt poole suurema hulga toidu tootmiseks, seda takistab eelkõige turgude ebastabiilsus. Sel aastal on Agrofoorumi ambitsioon aidata luua ühist nägemust ida ja lääne vahel ning tihendada kontakte, mis omakorda soodustaks arengukoostööd.

Eesti Maaülikooli peahoones toimuv konverents on tasuta ning lisainfot leiab aadressilt http://agroforum.emu.ee

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool ja Peterburi Riiklik Ülikool koostöös Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi, FAO ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga.

Eelmine luguEesti lihatööstussektori käive kasvas mullu 16,1%
Järgmine luguEesti teraviljatööstuste käive kasvas mullu 13%