Tartumaa Põllumeeste Liit: Põllumehed kaotavad toetuste hilisema väljamakse tõttu ligi miljon eurot

Põllumajandusminister on algatanud määruse muudatuse, kus lükatakse loomakasvatuse täiendavate otsetoetuste ja piimasektori eritoetuste väljamaksed summas 23,3 miljonit eurot detsembrikuusse. Tavapäraselt on need toetused välja makstud juunis. Tartumaa Põllumeeste Liidu esimehe Jaan Sõrra sõnul nõuavad põllumehed ebavõrdsete ELi otsetoetuste valguses vähemalt seda,et need toimingud, mis on Eesti riigil võimalik teha ELi regulatsioonidest sõltumatult, ei raskendaks põllumeeste majanduslikku olukorda.

Toetuste hilisemat väljamakset põhjendatakse sellel aastal EL poolt kehtestatud modulatsiooniga (otsetoetuste vähendamine), kus täpsed väljamakstavad toetussummad on võimalik välja arvutada alles sügisel. Toetuse täieliku suvise väljamakse korral võib sajakonnal põllumehel tekkida sügisel võlg PRIA ees, mida käsitletakse võimaliku riskina. Täiendavate argumentidena on PRIA nimetatud ka töökoormuse kasvu ja lisarahastuse vajadust IT-lahenduse järele.

Eesti põllumeeste keskliit kohtumistel PRIA juhtide ja põllumajandusministeeriumi esindajatega ning põllumajandus-kaubanduskoda on välja pakkunud avansilise (näiteks 50%) makse teostamise tavapärasel ajal, mis meie hinnangul väldib eelpooltoodud riske. Minister pole aga seda ettepanekut arvestanud. Põllumehed on nördinud, sest rikutud on nende õigustatud ootuse printsiipi.

Tartumaa suurima põllumajandusettevõtte, Tartu Agro, juhatuse liikme Aavo Mölderi sõnul moodustavad need toetused kuni 40% aasta toetuste kogumahust. „Kui maksed lükatakse aasta lõppu, halveneb oluliselt meie ettevõte maksevõime ja tuleb peatada kõik suvel planeeritud investeeringud“, nendib Aavo Mölder.

Aasta põllumees Avo Samarüütli arvates on selline määruse muudatus selgelt põllumeeste huve kahjustav. „Põllumajandusministeerium peab leidma probleemile positiivse lahenduse“, ütles Aasta põllumees.

„Kutsume põllumajandusministeeriumi, PRIA-t ja riigikogu maaelukomisjoni leidma kiiret ja positiivset lahendust tekkinud olukorrale, mis leevendaks pisutki põllumeeste lootusetuse tunnet, mille on tekitanud uue ELi eelarveperioodi otsetoetuste võrdsustamise edasilükkamine kaugesse tulevikku. Paljud põllumehed on nõudnud aktsioonide korraldamist oma nõudmiste toetuseks, kuid oleme seisukohal, et probleemi on võimalik lahendada ka talupojamõistusega, läbirääkimiste teel

Palume põllumeestel avaldada oma arvamust e-õiguses:

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6d22452b-d8a7-4ab8-b6e6-15102eaa60b1

Lisainfo

Kui makse jääb detsembrisse, seab see põllumehed väga raskesse olukorda, sest info maksete hilinemise kohta tuli alles jaanuaris. Kõik rahavood (pangalaenud ja liisingud) on planeeritud selle maksega arvestades. Kui toetused makstakse välja alles detsembris, on enamus meie loomakasvatajatest väga suure probleemi ees ja peavad kandma olulisi lisakulusid (lepingute pikendamine, kui pank seda üleüldse teeb; lisaintress jms) – arvestuslikult on lisakulu kokku ligi miljon eurot.

Lisainfo: Jaan Sõrra, tel 508 7320
Eelmine luguBaltimaad kavandavad ühiseid samme ühise põllumajanduspoliitika reformi suunamiseks
Järgmine luguPõllumajandusministeerium selgitab täiendavate loomatoetuste hilinemist