Tartu Ülikooli talveülikool 2012 kutsub osalema

Talveülikooli programm koondab sel korral kokku 21 täiendusõppe kursust Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Teadmisi on võimalik uuendada kursustel, mis käsitlevad juhtimise ja psühholoogia, ametialase arengu, keele ja kultuuri, hariduse ja pedagoogika, tervise jpt teemasid.

Läti ja Leedu – omad või võõrad?, 12.-13. jaanuar, Tartus. Õppejõud: Tiina Kattel, Ilze Zagorska
Kursuse käigus antakse lühiülevaade läti ja leedu ühiskonnast, kultuurist, kommetest ja mentaliteedist ning igapäevaelust. Praktilises osas õpitakse hädavajalikke läti ja leedu keele väljendeid.

Õiguslikud abinõud ellujäämiseks jahenevas majanduskliimas, 13. jaanuar-3. veebruar, Tallinnas
Õppejõud: Merle Muda, Andres Vutt, Ave Hussar, Carri Ginter. Kursuse üldeesmärgiks on halvenevas majanduskliimas toimetulekuks vajalike õiguslike baasteadmiste andmine ja -oskuste õpetamine.

 

Isiksus ja isiksusehäired, 17.-24. jaanuar, Tartus
Õppejõud: Iris Podar. Kursusel antakse teadmisi isiksusepsühholoogia arenguloost, uue põlvkonna isiksuseteooriatest, isiksuseomaduste klassifikatsioonidest, isiksusehäiretest ja mõõtmisvahenditest ehk testidest ja struktureeritud intervjuudest.

 

Õnne valem. Õppejõud: Karmel Tall, 19.-20. jaanuar, Tallinnas
Kursuse eesmärk on anda ülevaade eluga rahulolu ning õnnetunnet mõjutavatest teguritest ning praktiliste harjutustega arendada oskusi iseenda rahulolu suurendamiseks.
Sihtrühm: Abistavate elukutsete esindajad ja kõik senisest teadlikumast elamisest ja olemisest huvitatud inimesed.

Vene ärikeele lühikursus. Õppejõud: Jelena Velman-Omelina, 19.-21. jaanuar, Tartus
Kursuse eesmärgiks on vene ärikeele sõnavara omandamine, ametlikus keskkonnas vajalike lugemis-, kirjutamis- ja vestlusoskuste arendamine.

Veenva teksti psühholoogia Õppejõud: Andero Uusberg, 20. jaanuar, Tartus.
Kursusel osaleja õpib mõistma ja kasutama verbaalseid veenmisvahendeid.

Eesti ja kliimamuutused. Õppejõud: Ülo Mander, 24. jaanuar, Tartus
Kursusel tutvustakse kliimamuutuste mõju Eestile.

Uuemad suundumused loodushoius. Õppejõud: Kalev Sepp, 24. jaanuar, Tartus
Kursusel antakse ülevaade looduskaitse mõtte arengust maailmas ja Eestis.

Konflikti juhtimine. Õppejõud: Tõnu Lehtsaar, 1. veebruar, Tallinnas
Kursuse eesmärgiks on suurendada osalejate analüüsimise ja lahendamise alast kompetentsust.
Kursusel osalenu teab konflikti tekkimise, kujunemise ja lahendamise üldisi seaduspärasusi; oskab ettetulevaid konflikte analüüsida; prognoosida erinevate lahendusstrateegiate mõju konkreetses konfliktsituatsioonis ja selles teadlikult käituda.

Tarbijakäitumise roll turunduse planeerimisel Õppejõud: Andres Kuusik, 2. veebruar, Tallinnas.
Kursusel antakse sügavamad teadmised tarbijatega seotud protsessidest, mida on võimalik turundustegevuste planeerimisel ära kasutada.

TÜ talveülikooli uus hooaeg avatakse vastvalminud Philosophicumi ringauditooriumis, Jakobi 2-226, 16. jaanuaril 2012 kell 16. Vaimust ja väest räägib TÜ Viljandi kultuuriakadeemia direktor Anzori Barkalaja. Videoülekannet loengust on võimalik jälgida TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3-311.
Avaloengul osalemine on TASUTA, registreeruda saab aadressil www.ut.ee/talveulikool.

Info, abi kursusele registreerimisel: Karmel Tall, talveülikooli projektijuht, 737 6614,karmel.tall@ut.ee

Eelmine luguPiimafoorum 2011: Eesti vajab piimanduse strateegiat
Järgmine luguPRIA alustab pindalatoetuste väljamaksmist