PRIA alustab pindalatoetuste väljamaksmist

Alates 1.detsembrist laekub tänavune toetusraha PRIA suurimale kliendigrupile – ühtset pindalatoetust taotlenud põllumeestele. Nelja liiki pindala- ja loomapõhisteks toetusteks määratav summa on kokku üle 96,5 miljoni euro.

„Lubasime juba kevadel pindalatoetuste taotlusi vastu võttes, et alustame toetuse väljamaksmist neist, kes täidavad korrektse taotluse elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA. Nüüd saavadki ühtse pindalatoetuse esmalt kaks tuhat e-PRIA klienti,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu.

Suurima osa toetuste-portfellist moodustabki ühtne pindalatoetus (ÜPT) – seda saab 16 291 taotlejat 884 613 hektari põllumaa hooldamise eest, kokku 80,4 mln eurot. Ühikumäär on tänavu 91,1 eurot/ha ehk kümmekonna euro võrra mullusest kõrgem. Ka põllumaa pindala suurenes ja toetusesaajaid on mullusest rohkem.

„Selle toetuse eelarve tuleb Euroopa Liidust ning ühikumäära kasv on ühtse põllumajanduspoliitika raames ette planeeritud,“ lisas Rahnu.  ÜPTd on Eesti põllumehed saanud alates 2004. aastast – toona oli ühikumäär vaid 26,46 eurot/ha.

51 maakasutajale on määratud ligi 44 000 eurot heinaseemne täiendavat otsetoetust ühikumääraga 31,73 eurot/ha – ka seda toetust juba makstakse. Järgmisel nädalal hakkab PRIA maksma põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust, mida, nagu heinaseemne toetustki, makstakse nn määratud toetusõiguste alusel. Toetusõigused tulenevad sellest, millised kultuuride all olevad põllupinnad tehti taotleja maadel kindlaks varasematel referentsaastatel.

Põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust arvestatakse 2006. ja 2008.a põllupindade põhjal, ühikumäär on tänavu  20,93 eurot/ha ning toetusteks määratud summa kokku 14,8 mln eurot.

Täiendavaid otsetoetusi rahastatakse Eesti riigi eelarvest.

Alates järgmisest nädalast saavad varakevadel taotletud piimasektori eritoetuse kätte 704 piimalehmade pidajat, kelle karjad pole suuremad kui 100 piimalehma. Kokku on neile määratud 1,2 mln eurot toetust. Toetust ühikumääraga 81,84 eurot piimalehma kohta arvutatakse selliselt, et kuni 50 lehma kohta karjas saab toetust täies mahus, alates 51. piimalehmast koefitsiendiga 0,8.

PRIA on planeerinud kõigi nelja meetme väljamaksed teha valdavalt detsembris, tuleva aasta algusse jääb umbes 5 mln euro ulatuses põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse makseid.  Erinevate meetmete toetused laekuvad klientide kontodele eraldi maksetena.

„Kahjuks ei saa kõik neile määratud summasid kätte täies mahus, sest enne raha väljamaksmist arvestame vajadusel maha kliendi võlgnevused PRIA ees või teeme tasaarveldused,“ juhtis Andrus Rahnu tähelepanu põhjustele, miks kõik taotlejad ei saa toetust kätte korraga ja kiiresti.

Väljamakstavate summade väljaarvestamine on aeganõudvam ka neile, kelle toetussummat vähendatakse toetuse saamise tingimuste rikkumiste tõttu.

PRIA soovitab oodatavate toetuste kohta infot otsida eelkõige e-PRIA rubriigist „Maksed“. Ka need, kes ei esitanud taotlust e-PRIAs, saavad e-PRIAga liituda ning vaadata enda finantsandmeid ja toetuse laekumise aega, kui maksekorraldus on juba vormistatud. Infot võib küsida ka PRIA otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Pindalapõhiseid otsetoetusi makstakse põllumeestele selleks, et toetada tootmise jätkumist ja aidata hüvitada kulutusi, mis on tehtud maa harimiseks ja heas põllumajanduslikus korras hoidmiseks. Piimasektori eritoetus kuni 100-pealiste piimalehmakarjade pidajaile aitab säilitada piimatootmist väiksemates majapidamistes, millel tuleb konkurentsis püsimiseks suurtootjatega võrreldes rohkem pingutada.

 

 

 

Andmed ühtse pindalatoetuse määramise kohta maakonniti

Maakond Toetuse saajate arv Määratud ühikud ha Määratud toetussumma EUR
HARJUMAA 1 034 63 113 5 734 670
HIIUMAA 353 12 205 1 110 591
IDA-VIRUMAA 573 30 057 2 732 538
JÕGEVAMAA 1 071 68 043 6 190 819
JÄRVAMAA 761 78 580 7 147 543
LÄÄNEMAA 773 40 579 3 693 389
LÄÄNE-VIRUMAA 1 100 102 580 9 325 132
PÕLVAMAA 1 121 46 873 4 255 792
PÄRNUMAA 1 529 80 070 7 276 947
RAPLAMAA 1 149 62 649 5 700 086
SAAREMAA 1 089 46 544 4 230 936
TARTUMAA 1 367 83 882 7 626 713
VALGAMAA 1 145 39 693 3 609 973
VILJANDIMAA 1 232 80 931 7 356 405
VÕRUMAA 1 994 48 813 4 441 182
KOKKU 16 291 884 613 80 432 716

 

Eelmine luguTartu Ülikooli talveülikool 2012 kutsub osalema
Järgmine luguLäti toetab Eesti nõudmisi põllumajandustoetuste võrdsustamiseks