Taimekaitse ja keskkonnakaitse

Foto: shutterstock.com

Vesi

Nii nagu suureneb teadlikkus puhta vee olulisusest, suurenevad ka püüded vee puhtana hoidmiseks. Taimekaitsevahendite tootekoostise pidev täiustamine, parimate haldustavade rakendamine ning pritsimistehnoloogiate täiustused aitavad kõik kaitsta vee kvaliteeti.

Jätkusuutlik, suure saagikusega põllumajandus peab olema täielikult kooskõlas ohutu, taskukohase joogivee kättesaadavuse ja kõrgel tasemel keskkonnakaitsega. Kõrged standardid ja ranged regulatsioonid selles valdkonnas tagavad antud eesmärgi täitmise.

Tolmeldajad

Mesilaste ja muude putukate poolt teostatav tolmeldamine on hädavajalik enamiku puu- ja köögiviljade tootmisel. Veendudes, et pestitsiidi on kasutatud vastavalt juhendile ning järgitud ohutusnõudeid, on põllumeestel võimalik nii oma saagikust kaitsta kui ka tolmeldajate tervist hoida.

Kuigi teadlased on tuvastanud mitmeid teisi põhjusi mesilaste terviseprobleemidele, nagu varroatoos ja toitumispiirkondade vähenemine, on pestitsiidid sageli meedias avaldatavate lugude keskmes. Seetõttu kehtivad Euroopas pestitsiididele ranged reeglid mesilaste ja teiste tolmeldajate ohutuse tagamiseks.

Reguleerivad asutused Euroopas viivad läbi laiaulatuslikke hindamisi ning on leidnud, et juhiste järgi kasutamisel ei kujuta glüfosaat keskkonnale ohtu. Selle protsessi ühe osana hindavad reguleerivad asutused konkreetselt potentsiaalset mõju mittesihtorganismidele, sealhulgas meemesilastele ning heaks kiidetakse üksnes need tooted, millega ei kaasne ebamõistlikke riske. Eestis teeb vastavat järelevalvet Põllumajandusamet, kelle statistika järgi ei hukkunud taimekaitsetööde tõttu 2019. aastal ühtegi mesilasperet.

Allikad:
Euroopa Taimekaitse Assosatsioon
Maablogi

Eelmine luguEesti toidutootjate ja kaupmeeste hea koostöö tagab toiduainete kättesaadavuse
Järgmine luguTaimekaitse ja ohutus