Taimekaitse ja ohutus

Toit

Aasta aastalt on Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt välja antav aruanne pestitsiidijääkide kohta kinnitanud Euroopas kasvatatava toidu kõrget ohutustaset. Kuigi teadlaste hulgas on valdavalt levinud hinnang, et pestitsiidijääkidest tulenev võimalik oht tervisele on minimaalne, on tarbijate mure pestitsiidijääkide osas õigustatud ning vajab tähelepanu.

Toit ei tohi sisaldada tervisele ohtlikke pestitsiidijääke ja seetõttu lubatakse pestitsiidi kasutada ainult siis, kui sõltumatu riskihindamine on kinnitanud, et õigesti kasutamise korral ei põhjusta toode terviseprobleeme.

Pestitsiidijääkidele on seatud ka kindlad piirnormid, mida ületada ei tohi. Jääkide piirnorme ületavaid toiduaineid ei lubata turule. Sealhulgas on piirnormide määramisel lähtutud sellest, et jääkide piirnormid ületaksid 100-kordset kindlusvaru võrreldes pestitsiidi jäägi tegeliku ohutustasemega.

Kindlusvaru näitlikustamiseks võib tuua analoogia loomakarja kaitseks ehitatud aia kõrgusega – kui on ette nähtud, et loomakarja kaitseks piisab 1 meetrist, siis et kindel olla, on aed ehitatud 100 m kõrguseks. Jääkide piirnormi ületamine ei pruugi seetõttu tingimata tähendada ohtu tervisele, kuid tavaliselt viitab sellele, et pestitsiidi ei ole kasutatud õigesti.

Tervis

Taimekaitsevahendid sisaldavad toimeaineid, mida tuleb käsitseda ettevaatusega ning kasutada kontrollitud viisil, et need ei põhjustaks kahju kasutajale, keskkonnale ega tarbijatele. Taimekaitsevahendite negatiivse mõju saab muuta minimaalseks toote etiketile märgitud juhiste ning soovitatud kaitse- ja hügieenimeetmete järgimisega.

Ennetava meetmena tuleb taimekaitsevahendite pritsimise ajal põllumeestel endal alati kasutada isikukaitsevahendeid. Korralike kaitsevahendite kasutuselevõtt enne taimekaitsevahenditega töö alustamist peab kujunema harjumuseks ning seda tuleb käsitleda samamoodi nagu turvavöö kinnitamist enne autoga sõitma asumist. Kohustuslik on lugeda toote etiketti ja järgida sealseid juhiseid.

Mõned nõuanded taimekaitsevahendite kasutamisel oma koduaias:

  • Hoidke taimekaitsevahendeid originaalpakendis sobivas kohas, järgides vastava tootetüübi kohta esitatud korrektse hoiustamise reegleid;
  • Kasutage alati isikukaitsevahendeid;
  • Toote pritsimistöö ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Vaata veel:

Põllumajandusameti poolt ettenähtud nõuded taimekaitsevahendite kasutamisel on leitavad nende kodulehel. Vaata SIIT >>

Allikas: Euroopa Taimekaitse Assosatsioon

Eelmine luguTaimekaitse ja keskkonnakaitse
Järgmine lugu16.03.2021 – EPKK Aiandusfoorum