Seeder: toidujulgeoleku parim tagatis on konkurentsivõimeline põllumajandus

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles eile hilisõhtul Riigikogu ees kõneledes, et Eestil tuleb endalt küsida, kus on tasakaal tööstusliku tootmise ja traditsiooniliste peretalude vahel ning kuidas säilitada toidutootmine ja maaressursside eesmärgipärasem kasutamine.

Põllumajandusministri sõnul on ebavõrdsetes tingimustes olnud Eesti põllumajanduse ellujäämise hinnaks madalamad palgad, suurem töökus, tootmise kiire kontsentreerumine ja tööstuslikuks muutumine, millega on kaasnenud peretalude keeruline olukord. „Efektiivse suurtootmise kõrval vajame aga ka maa-asustust ja maastikupilti säilitavat ning põllumajanduslikku tootmist mitmekesistavat väiketootmist, peretalusid,“ rääkis Seeder ning möönis, et Eesti toiduga varustamine, ekspordiks tootmine ning kaasaegseima tehnika kasutuselevõtt jäävad lähitulevikus suuresti suurtootjate kanda.

„Eesti suurpõllumehi tuleb tunnustada, et ollakse võimelised arenema ja isegi konkureerima Euroopa parimatega. Aga Eesti areng, kus väikesed muutuvad suuremaks või lõpetavad ja suured ostab ära väliskapital, ei vasta meie rahvuslikele huvidele. Mida rohkem oleme peremehed-omanikud omal maal, seda suuremad on eeldused edukaks maaelu arenguks.

Toidujulgeoleku parim tagatis on konkurentsivõimeline põllumajandus. See eeldab võrdseid konkurentsitingimusi. Euroopa Liidu uue finantsperioodi läbirääkimisdokumendi viimases versioonis kirjutatakse, et „otsetoetuste võrdsemal jaotamisel liikmesriikide vahel võetakse arvesse ikka veel eksisteerivaid erinevusi palgatasemetes, ostujõus, põllumajandussektori väljundites ja sisendite hindades“. Jääb arusaamatuks, kuidas on võimalik, et neid näitajaid arvestades on riikides otsetoetused niivõrd erinevad,“ rääkis Seeder.

Põllumajandusminister kinnitas, et Eesti soovib võrdseid konkurentsitingimusi. „Sissetulekute ja elatustasemete erinevuste põlistamine erinevate otsetoetustega ei saa olla ühise põllumajanduspoliitika eesmärk. Eesti ei soovi suuremaid toetusi, vaid võrdseid võimalusi EL siseturul,“ ütles Seeder.

„Tänan Riigikogu liikmeid selle algatuse, tähelepanu ja toetuse eest, mis Te Eesti põllumajandusele tänase avaldusega osutate. See on tunnustus põllumajandussektori viimaste aastate edusammudele, aga ka sõnum Eesti avalikkusele, et põllumajandusest on kujunenud üks Eesti riigi prioriteete,“ tunnustas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Riigikogu liikmeid.

Riigikogu võttis 21. novembri hilisõhtul vastu avalduse “Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist”, mis kutsub Euroopa Liidu liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni üles kehtestama otsetoetuste süsteemi, mis tagaks võrdsed konkurentsitingimused kõikidele Euroopa Liidu põllumajandustootjatele.

faili ikoonettekanne_20121115_riigikogu.doc
Riigikogu avaldus

 

Eelmine luguBalti riikide protestitraktor jõuab 22. novembril Brüsselisse
Järgmine luguPRIA kinnitas üheksat liiki otsetoetuste ühikumäärad