Seeder: küsime Euroopa Komisjonilt üleliigse laovaru tasu tagastamist

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder andis tänasel, 23. augusti kabinetinõupidamisel Vabariigi Valitsusele ülevaate üleliigsete laovarudega seotud küsimustes. Tänase seisuga taotleb Eesti Euroopa Komisjonilt muude põllumajandustoodete (piimatooted, riis, vein) eest EL eelarvesse makstud 6,58 miljoni euro tagastamist.

„Üleliigsete laovarude küsimus on jõudnud uude etappi ja arengud on tänase seisuga positiivsed nii ettevõtjaile kui riigile,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Eestile teadaolevalt kaalub komisjon tulenevalt Euroopa Liidu Üldkohtu 29. märtsi otsustest ühenduse eelarvesse makstud muude põllumajandustoodete üleliigsete laovarude eest makstud summade tagastamist liikmesriikidele. Oleme vastava palvega Euroopa Komisjoni poole juba kirjalikult pöördunud ja peame seda väga tõenäoliseks, et need summad meile tagastatakse.“

Lisaks muude põllumajandustoodete üleliigsetele laovarudele on uued arengud ka suhkrutrahvi küsimuses. „Euroopa Liidu Üldkohtus jätkub sügisel sisuline vaidlus suhkru laovarude küsimuses. Selles kohtuasjas on osapooleks küll Poola, kuid jälgime seda protsessi suure huviga. Suhkru üleliigsete laovarude tasu on keeruline juriidiliste küsimuste ring, kuid analoogia on olemas – ka suhkrut puudutav määrus ei olnud 1. maiks 2004 eestikeelsena avaldatud,“ rääkis Helir-Valdor Seeder.

Euroopa Kohus otsustas 12. juulil, et Eesti riigil ei ole õigust nõuda ettevõtetelt muude põllumajandustoodete üleliigsete laovarude eest ELi poolt Eestile määratud trahvi, sest 2003. aasta vastava määruse (EÜ nr 1972/2003) sätted ei olnud 2004. aasta 1. mai seisuga Euroopa Liidu Teatajas eestikeelsena avaldatud. Kohtuotsuse järgi ei täitnud Euroopa Liidu administratsioon oma kohustust tagada, et vajalikud õigusaktid oleksid liitumise hetkeks eestikeelsena kättesaadavad.

Maksu- ja Tolliamet on tänaseks alustanud üleliigsete laovarude maksuteatiste tühistamist neil ettevõtjail, kellel on riigiga üleval kohtuvaidlused. Üleliigse laovaru tasu ära maksnud ettevõtjatele tasu tagastamist ning suhkru üleliigse laovaru tasude tühistamist arutab valitsus järgmisel nädalal. Hetkel on Eestil pooleliolevaid vaidlusi laovarutasu osas kokku 26 juriidilise isikuga summas 27,7 miljonit eurot, millest ettevõtjad on ära maksnud 1,823 miljonit eurot.

Eesti riik on Euroopa Komisjonile alates 2007. aasta jaanuarist tasunud muude põllumajandustoodete (piimatooted, riis, vein) üleliigsete laovarude eest kokku 6,584 miljonit eurot. Suhkru üleliigsete laovarude eest on Eesti tasunud kokku 34,264 miljonit eurot ehk 75 protsenti määratud kogusummast (45,7 miljonit eurot). 25 protsenti määratust oli Eestil lubatud jätta endale kulude katteks, mistõttu ei tulnud seda ühenduse eelarvesse maksta.

Eelmine luguÖkofestivalil esitletakse kogumikku Põlvamaa parimatest talutoidupraktikatest
Järgmine luguPõllumajandusminister Seeder tutvustab Läti ministrile Eesti piimanduse strateegiat