Riigikogu rahanduskomisjon toetas erimärgistatud diislikütuse kasutamise korra täpsustamist

Foto: pixabay.com

Riigikogu rahanduskomisjon toetas erimärgistatud diislikütuse kasutamise korra täpsustamist, et vähendada põllumajandus- ja kalandussektoris kasutatava erimärgistatud diislikütuse väärkasutamist ja suurendada aktsiisilaekumist.

Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik selgitas, et kehtiv seadus võimaldab enne müüki teha üksnes formaalset kontrolli, mis ei taga aktsiisisoodustuse sihipärast kasutamist. Enne müüki on ostja kohustatud müüjale suuliselt teatama kütuse kasutusotstarbe.

„Seega ei ole tegelikkuses eriotstarbelise diislikütuse ostmisel hetkel piiranguid ning see on kättesaadav kõikidele, kes ostuhetkel ütlevad kütuse kasutusotstarbeks põllumajanduse või kalanduse. Muudatuse tulemusena ei ole eriotstarbeline diislikütus enam kättesaadav kõikidele isikutele, vaid üksnes neile, kel on vastav ostuõigus,“ ütles Korobeinik.

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk märkis, et väärkasutus tuleneb peamiselt kütuse kergest kättesaadavusest. „Probleem seisneb selles, et ostetud kütust ei kasutata mitte alati põllumajanduslikus tegevuses ega kutselisel kalapüügil, vaid autos või muus mittepõllumajanduslikus sõidukis,“ ütles Kokk.

Ta selgitas, et eriotstarbelisele diislikütusele kohaldub võrreldes tavaaktsiisiga soodsam aktsiisimäär, mistõttu on kütuse lõpphind kasutajale soodsam. „Seetõttu on muudatuste rõhuasetus ennetada väärkasutamist,“ märkis Kokk. Ta tunnistas samas, et uus kord võib tekitada bürokraatlikke probleeme põllumeeste ja kütusemüüjate hulgas, samuti raskendada talunikel kütuse kättesaadavust ning tuua tanklaomanikele uute IT lahenduste rakendamisel erakorralisi kulutusi. Oluline on ka jälgida, et kulutused IT lahenduste väljaarendamisel ja PRIA poolt kontrollile ei oleks suuremad, kui hinnanguline väärkasutamise kahju riigile.

Eelnõu näeb ette, et eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks ja kasutamiseks on vajalik eriotstarbelise diislikütuse ostuõigus, mille andmise otsustab põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA). Seega igale soovijale enam aktsiisisoodustusega kütust ei müüda. Ostuõigus antakse üksnes põllumajandus- ja kalandussektoris tegutsevale juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale. Eriotstarbelise diislikütuse müüja peab enne müüki kontrollima, kas isikul on ostuõigus. Sarnast lähenemist kasutatakse ka Lätis ja Leedus.

Rahanduskomisjon otsustas saata valitsuse algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE) täiskogu istungile 19. jaanuaril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.

KOJA SEISUKOHT

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda peab äärmiselt oluliseks erimärgistatud diislikütuse väärkasutamise vähendamist. “Koja ootus on, et põllumajandus- ja kalandussektor saaks soodusmääraga kütust jätkuvalt kasutada. Sinise diiselkütuse väärkasutuse vähendamise kaudu saavutatud kokkuhoid tuleks aga suunata põllumajanduses kasutatava kütuse aktsiisisoodustuse suurendamiseks, mis aitaks põllumajandusettevõtetel kiiresti kasvate tootmiskuludega paremini toime tulla. Eestis maksustatakse põllumajanduskütust oluliselt kõrgemalt kui näiteks Lätis ja Leedus,” ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda väljendas siiski juba käesoleva aasta mais maaeluministeeriumile saadetud arvamustes kartust, et seaduse muudatus võib viia olukorrani, kus väiketanklad võivad lõpetada erimärgistatud diiselkütuse müügi ning sellest lähtuvalt võib märkimisväärselt väheneda selle kättesaadavus maapiirkondades. Koja hinnangul ei ole kütuse kättesaadavuse halvenemine maapiirkondades aktsepteeritav.

Eelmine luguEuroopa Parlament soovitab elusloomade transpordi eeskirju ajakohastada
Järgmine luguSüsinikupõllundus: Komisjoni ettepanekud süsiniku sidumiseks, ringlussevõtuks ja kestlikuks säilitamiseks